Drenthe steekt 72,5 miljoen euro in natuurherstel

Provincie Drenthe steekt de komende drie jaar 72,5 miljoen euro in herstel van stikstofgevoelige natuurgebieden. De maatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Drenthe+steekt+72%2C5+miljoen+euro+in+natuurherstel
© Tys Hallema

Drenthe telt veertien Natura 2000-gebieden, waarvan er twaalf stikstofgevoelig zijn. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) is het programma dat nu start, slechts een begin. 'De opgave die we hebben, is veel groter dan dat er financiën beschikbaar zijn. Daarom focussen we ons de komende drie jaar op kwaliteitsverbetering van bestaande natuur, verbetering van de waterhuishouding en op functiewijziging en herinrichting binnen de bestaande afspraken.'

Direct na de zomer kan worden gestart met de uitvoering. Jumelet benadrukt dat natuurherstel ook in het belang is van de economische sectoren. 'Het zijn in feite communicerende vaten: robuustere en gezondere natuurgebieden scheppen ook meer ruimte voor economische activiteiten er omheen. Als we dit niet zouden doen, zouden we zeker geen nieuwe vergunningen kunnen verlenen.'


Klimaatherstel

Daarnaast komen de maatregelen die nu worden genomen ten goede aan het klimaatherstel. Het betreft het deels afplaggen of 'chopperen' van vergrasde heidevelden, zodat stikstofgevoelige planten meer kans krijgen en bijvoorbeeld het verhogen van het waterpeil in natuurgebieden, waardoor minder stikstof uit de bodem vrijkomt.

In het Fochteloërveen wordt gewerkt aan herstel van uniek hoogveen, in het Holtingerveld aan verbetering van heischraal grasland en de waterhuishouding. In het het Mantingerzand en Mantingerbos worden kansen gecreëerd voor herstel van het bos-, beek- en heidelandschap.


Samenwerking

Het programma is opgesteld in samenwerking met de waterschappen en de betrokken eigenaren: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Drents Particulier Grondbezit. Bij de uitvoering zijn alle partners in het landelijk gebied betrokken vanuit onder andere natuur, landbouw, water en recreatie, stelt provincie Drenthe.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer