Wijdemeren schat landbouw onvoldoende op waarde

LTO Noord vindt dat de gemeente Wijdemeren de landbouw in de ontwerpomgevingsvisie 'Wijdemeren 2040 Groenblauwe parel in de metropoolregio' onvoldoende op waarde schat.

Wijdemeren+schat+landbouw+onvoldoende+op+waarde
© Koen van Wijk

In een zienswijze op het ontwerp stelt de landbouworganisatie zich te storen aan de volgende passage: 'De agrarische sector maakt een beperkt deel uit van onze gemeente. Door onder andere Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland zijn in onze gemeente weinig volledig op agrarische bedrijfsvoering gerichte bedrijven actief.'

LTO Noord verzoekt de gemeente recht te doen aan de sector en deze passage aan te passen. 'De agrarische sector bestaat in de gemeente Wijdemeren uit tal van goed draaiende agrarische bedrijven die van oudsher in belangrijke mate bijdragen aan de groenblauwe parel en de leefbaarheid van het buitengebied', schrijft de belangenbehartiger.


'Onrealistische denkbeelden'

Verder stelt LTO Noord dat de denkbeelden van de gemeente sowieso minder goed aansluiten op de werkelijkheid en onrealistisch zijn. 'Op andere fronten worden kansen juist gemist.' Als voorbeeld wordt het wensbeeld aangehaald dat de agrarische sector zich meer toespitst op de lokale markt.

De agrarische sector bestaat in de gemeente uit tal van goed draaiende agrarische bedrijven

Fragment uit zienswijze op ontwerpomgevingsvisie Wijdemeren 2040

In het ontwerp stelt Wijdemeren dat de ligging bij de stad kansen biedt voor extensieve landbouw met streekproducten of recreatieve functies. Een dergelijke zin geeft de indruk dat de complexiteit van het maatschappelijk krachtenspel niet wordt onderkend en begrepen, reageert LTO Noord. 'De huidige inrichting van de keten is een gevolg van maatschappijbrede keuzes en kan niet slechts worden opgelost door de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven om te gooien.'


Focus op verduurzaming

Verder wordt in de visie nadrukkelijk ingezet op verduurzaming. LTO Noord ondersteunt dit en stelt dat de sector daar al grote inspanningen levert, waarbij ambities vaak worden gefrustreerd door regelgeving van de overheid en een instabiel beleid. De organisatie roept de gemeente op steun te bieden aan initiatieven om collectief zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen en aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

LTO Noord is verder kritisch op de beoogde woningbouw in de Horn- en Kuijerpolder. Woningbouw op die locatie staat op gespannen voet met de agrarische waarden, maar ook met die van landschap en natuur. 'Wij verzoeken de gemeente nadrukkelijk in te zetten op inbreidingslocaties, dan wel in samenspraak met de gebruikers van het buitengebied tot een heroverweging te komen ten aanzien van eventuele uitleglocaties.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer