Boeren en tuinders vinden minister van Ruimte niet per se nodig

Met het benoemen van de grote opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening klinkt ook de roep om een meer sturende rol van de centrale overheid. De meningen over hoe ver die sturing gaat, lopen sterk uiteen.

Boeren+en+tuinders+vinden+minister+van+Ruimte+niet+per+se+nodig
© Woensdrechtse Boerendag

Van alle kanten wordt de aanval geopend op de toch al schaarse grond. De energietransitie, de verduurzaming van de landbouw, natuur, huizenbouw en bedrijventerreinen eisen allemaal hun plek op. Hoe kan dat in goede banen worden geleid?

Het College van Rijksadviseurs pleitte afgelopen najaar nog voor een minister van Ruimte en schreef er zelfs een heel rapport over. Een ministerie van Ruimte verbindt andere beleidsdepartementen en de uitvoeringsorganisaties, om zo te komen tot een integrale aanpak.


LTO Nederland erkent dat er veel te zeggen is voor zo'n ministerie. Dat zou ordenend kunnen optreden in een speelveld met bestuurslagen en partijen die zich in de discussie mengen. 'Maar het zou een vergissing zijn om er alle heil van te verwachten', schrijft LTO in de Grondvisie 2021.


Voorwaarden

De organisatie vindt dat bij die sturende rol het accent moet liggen op het scheppen van voorwaarden waarbinnen provinciale en regionale partijen initiatieven kunnen ontplooien. Het bewaken van de bestemming van landbouwgrond is daar een voorbeeld van.

Uit het Nieuwe Oogst Opiniepanel blijkt dat onder boeren en tuinders geen duidelijke meerderheid is voor een minister van Ruimte of Omgeving. Voorstanders hopen dat zo'n minister meer lijn in het beleid brengt. 'Zolang er geen centrale regie is, moddert ieder maar voort binnen zijn eigen verantwoordelijkheden', zegt een van de geënquêteerden. Anderen hopen dat zo iemand ervoor kan zorgen dat alle provincies dezelfde regels hanteren.Tegenstanders vragen zich af een minister van Ruimte in het belang van de boer en tuinder is. Anderen vrezen een grotere overheid en bureaucratie, of denken dat de provincie beter in staat is de ruimtelijke belangen af te wegen.

Wat ook naar voren komt uit de enquête die in februari is gehouden, is dat veel ondernemers vragen om duidelijk langetermijnbeleid.


LTO en Nieuwe Oogst organiseren plattelandsdebat

LTO Nederland en Nieuwe Oogst houden donderdag 11 maart een debat over de uitdagingen en kansen waar het platteland voor staat. Centraal staat de rol van boeren en tuinders als dragers van het landelijk gebied en verdienvermogen. Het verkiezingsdebat is die avond vanaf 20 uur online te volgen via een Nieuwe Oogst-livestream. Deelnemers aan het debat zijn Cees de Jong (CDA), Jan Klink (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Roelof Bisschop (SGP), Hermen Vreugdenhil (CU), Caroline van der Plas (BBB), Jan Cees Vogelaar (JA21) en Laura Bromet (GL). Volg ook het andere nieuws rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer