LTO: 'PBL terecht kritisch op verkiezingsprogramma’s'

LTO Nederland denkt dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) terecht kritisch is op de landbouwparagraaf in de verkiezingsprogramma's. Het planbureau is kritisch op het grootschalig omzetten van landbouwgrond naar natuur en de bijbehorende financiële consequentie.

LTO%3A+%27PBL+terecht+kritisch+op+verkiezingsprogramma%E2%80%99s%27
© Dirk Hol

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben de verkiezingsprogramma's van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA doorgerekend, op verzoek van de partijen zelf. Veel voorstellen van de politieke partijen raken de Nederlandse land- en tuinbouw.

Het PBL is kritisch op het grootschalig omzetten van landbouwgrond naar natuur en de bijbehorende financiële consequenties. Ook valt uit de PBL-analyse op te maken dat reductie van de veestapel niet nodig is, als de uitstootreducerende innovaties zich hebben bewezen. LTO roept daarom op tot verstandige doelen die haalbaar en betaalbaar zijn en niet zorgen voor verplaatsing naar het buitenland. Bij de formatietafel moet realistisch landbouwbeleid vooropstaan.


Klimaat en energie

Alle partijen gaan voor aanvullende reductie van de uitstoot van broeikasgassen richting 2030. Van 46 procent emissiereductie bij het CDA tot ruim 60 procent voor GroenLinks en D66. Wel plaatst het PBL een belangrijke kanttekening: het effect van nationale maatregelen kan tegenvallen, doordat bedrijven zich naar het buitenland verplaatsen. Alleen als ieder land internationale afspraken nakomt en daarmee een internationaal gelijk speelveld ontstaat, zijn de voorgestelde reducties mondiaal realiseerbaar.


'Onze boeren en tuinders hebben concrete oplossingen om een bijdrage te leveren om klimaatverandering tegen te gaan'. LTO Nederland roept de politieke partijen aan de formatietafel op om financiële, beleids- en innovatieruimte te creëren. Alleen dan kunnen boeren en tuinders de gestelde ambities tot 2030 waarmaken.


Versterking natuur en biodiversiteit

Alle partijen willen extra vooruitgang boeken richting de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar ieder op zijn eigen manier. Het CDA kiest ervoor om de huidige omvang van de landbouwgrond te behouden en geen nieuwe natuur aan te leggen. Alleen binnen de bestaande natuur wordt met natuurversterking richting de doelen gewerkt. De andere partijen beogen meer biodiversiteitswinst te behalen door landbouwgrond om te zetten naar nieuwe natuur of landbouwgrond te extensiveren.

Het PBL is kritisch op de haalbaarheid van de plannen. De plannen van deze partijen vragen om het grootschalig omzetten van gangbare bedrijven naar extensieve landbouw. Om aan de brede maatschappelijke wensen voor natuur, biodiversiteit en klimaat te voldoen, zal de agrarische sector eerder meer dan minder grond nodig hebben. Daarom moet volgens LTO Nederland de huidige agrarische oppervlakte goed worden beschermd.


Reductie veestapel

Op het CDA na zetten de partijen in op stikstofvermindering door krimp van de veestapel. CDA, ChristenUnie en D66 zetten daarbij ook in op technische oplossingen. Volgens het PBL heeft krimp van de veestapel het duidelijkst een meetbaar effect op de stikstofreductie. Of vermindering van de veestapel onontbeerlijk is om de doelen te halen, hangt volgens het PBL af of de technische innovaties om stikstof te reduceren succesvol zijn. Door deze onzekerheid is er minder mee te rekenen door het planbureau.

LTO Nederland oordeelt dat opkoop van veehouderijbedrijven vooral een dure en weinig kosteneffectieve maatregel is. De grote bedragen die naar opkoop gaan, kunnen ook worden ingezet in technische innovaties en emissiereducerende investeringen in bedrijven. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten.


Emissiereducties

Met investeringen in bedrijven wordt immers gezorgd voor emissiereducties ten behoeve van de natuur, maar wordt tegelijk een impuls gegeven aan ontwikkeling van innovaties, een versnelde verduurzaming van agrarische bedrijven en economische ontwikkeling, vindt LTO. En dat versterkt de toonaangevende positie van de Nederlandse agrarische sector.

LTO Nederland roept de deelnemende partijen op om de maatregelen te bundelen in één LandbouwImpuls. Een specifiek en gericht pakket dat nieuwe innovaties en technologie aanjaagt, de strategische waarde van de agrarische sector versterkt en bijdraagt aan groei van de brede welvaart in Nederland.


LTO en Nieuwe Oogst organiseren plattelandsdebat

LTO Nederland en Nieuwe Oogst houden donderdag 11 maart een debat over de uitdagingen en kansen waar het platteland voor staat. Centraal staat de rol van boeren en tuinders als dragers van het landelijk gebied en verdienvermogen. Het verkiezingsdebat is die avond vanaf 20 uur online te volgen via een Nieuwe Oogst-livestream. Deelnemers aan het debat zijn Cees de Jong (CDA), Jan Klink (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Roelof Bisschop (SGP), Hermen Vreugdenhil (CU), Caroline van der Plas (BBB), Jan Cees Vogelaar (JA21) en Laura Bromet (GL). Volg ook het andere nieuws rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer