LTO: geen grond opofferen voor industrie Eemshaven

Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland zijn van plan om de Eemshaven uit te breiden met 600 hectare door een bedrijventerrein met bufferzone te ontwikkelen in de Oostpolder. LTO Noord is tegen onteigenen van landbouwgrond voor deze industrie-uitbreiding en wil compensatie door landbouwgrond elders.

LTO%3A+geen+grond+opofferen+voor+industrie+Eemshaven
© Han Reindsen

De plannen hiervoor zijn dinsdagavond aan de bewoners bekendgemaakt. Met de uitbreiding ten zuiden van het huidige industriegebied willen de regionale overheden vooral werkgelegenheid creëren. Volgens provincie en gemeente is er een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van bedrijven die zich in Noordoost-Groningen willen vestigen. Daarbij richten de overheden zich op bedrijven op het gebied van waterstof, batterijen, datacenters, windenergie en hightech..

Voor het gebied geldt sinds dinsdag de Wet voorkeursrecht. Deze wet verplicht grondeigenaren bij verkoop van de grond eerst bij provincie Groningen aan te kloppen. 'Dat is vervelend, maar om een en ander te waarborgen is het wel noodzakelijk', stelde gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) in de online lastminutebijeenkomst voor omwonenden


Beste landbouwgrond

Een van de inwoners vroeg zich af waarom de beste landbouwgrond van Nederland wordt volgebouwd en opgeofferd aan de industrie. 'Er zijn toch wel andere en goedkopere gronden te verwerven?'

Volgens wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) van gemeente Het Hogeland gaat het om een belangenafweging. 'Het is inderdaad heel goede landbouwgrond dat bij een internationale haven ligt. Een bedrijf vestigt zich in Denemarken, of in Italië, of in Amerika of misschien wel in de Eemshaven. De haven is een wereldwijde speler. Wij willen met de grondeigenaren in gesprek over hoe zij mee willen in de ontwikkeling. Ik denk dat de grond nog wel waardevoller kan worden dan dat ie nu is.'


Landbouwgrond compenseren

LTO Noord is tegen het voornemen om hoogwaardige landbouwgrond op te offeren voor industriële doeleinden, zonder dat er compensatie is van landbouwgrond op een andere plek.

'Alweer wordt als eerste landbouwgrond opgeofferd. Er moet beter naar alternatieven worden gekeken. We vinden het jammer dat buitendijkse uitbreidingen niet worden bestudeerd. Als landbouwgrond toch een andere bestemming krijgt, doe dat dan met compensatie van landbouwgrond op een andere plek', stelt voorzitter van LTO Noord-afdeling Het Hogeland Lammert Westerhuis.

Westerhuis vraagt zich af wat de uitbreiding betekent voor het oplossen van de stikstofproblematiek als hier industrie gebouwd gaat worden. 'We willen stikstof reduceren, maar ook industrie uitbreiden, huizen bouwen, de natuur beschermen. Daar is stikstofruimte voor nodig en daar is niet goed naar gekeken.


Groningen Seaports blij met plan

Havenbedrijf Groningen Seaports ondersteunt de plannen van provincie en gemeente 'van harte', zegt Groningen Seaports-CEO Cas König. 'Door uitbreiding ontstaat weer ruimte voor de marktvraag, want op dit moment hebben we te maken met schaarste aan grond in de Eemshaven.

'We kunnen in de Eemshaven, maar ook in Delfzijl, nauwelijks aaneengesloten kavels aanbieden. Deze uitbreiding in de Oostpolder maakt de komst mogelijk van bedrijven die veel ruimte nodig hebben. Daarmee wordt vanzelfsprekend werkgelegenheid gecreëerd', vervolgt König.

Het betekent niet dat alles wordt volgebouwd, stelt de Seaports-CEO. 'Er is ook ruimte nodig voor ontsluitingswegen, kabels en leidingen, groenbuffers, open water en windturbines. Daarbij is het van belang dat er oog is voor de leefbaarheid en welzijn van inwoners van naastgelegen kernen, want een bedrijventerrein heeft invloed op de directe woonomgeving.'


Voorwaarden ontwikkelingen Oostpolder

Provincie en gemeente stellen vier voorwaarden aan de nieuwe ontwikkeling van de Oostpolder. De woonfunctie in de omliggende dorpen moet zoveel mogelijk behouden blijven. Als tweede zijn de milieunormen uit de structuurvisie (voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit, zoals geur en stof) het uitgangspunt.

In de derde plaats moeten er goede overgangszones komen, als groen-blauwe buffers tussen het bedrijventerrein en de huizen. Ten slotte is het uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijventerrein dat het nieuwe windpark behouden blijft.

Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland beginnen in mei met een masterplan voor de Oostpolder. Daarin worden verschillende zaken uitgewerkt, zoals uitgangspunten, plattegrond van het bedrijventerrein, inrichting van bufferzones rond de woonkernen en de financiële doorrekening. Als het masterplan klaar is, is dat de basis voor aanvullend milieuonderzoek en planologische procedures.

Provinciale Staten moeten nog besluiten over het uitbreidingsplan van de provincie en de gemeente voor de Eemshaven.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  28° / 19°
  35 %
 • Dinsdag
  27° / 16°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 18°
  70 %
Meer weer