Extra mogelijkheid op voorschot GLB-geld na waterschade

Agrarisch ondernemers met schade door de overstromingen kunnen vanaf nu een voorschot aanvragen van GLB-gelden. Ook boeren en tuinders die niet in het getroffen gebied wonen, kunnen het voorschot aanvragen. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten.

Extra+mogelijkheid+op+voorschot+GLB%2Dgeld+na+waterschade
© Foto Rob van Hoorn

Het kabinet heeft besloten de voorschotregeling van 80 procent voor de GLB-inkomenssteun opnieuw open te stellen. Aanvragen kan van 4 augustus tot en met 24 augustus via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om in aanmerking te komen, moeten ondernemers de basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave. Het voorschot is 300 euro per hectare met een betalingsrecht. In september 2021 krijgen ondernemers dan het voorschot uitbetaald.

Eerder al maakte het kabinet bekend dat het inwoners en ondernemers gaat bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van verschillende regelingen. Zo wordt er nu gewerkt aan een regeling op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, maar zijn ook de coronasteunmaatregelen tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar.


Tegemoetkoming schade bij rampen

Op 16 juli heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van haf juli. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.


Hiervoor wordt een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. RVO.nl voert de regeling, zodra die gereed is, uit en laat taxaties uitvoeren, verwerkt de schadeformulieren, besluit namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen en betaalt uit.


NOW en regeling onwerkbaar weer

De NOW is beschikbaar vanwege de uitzonderlijke periode door corona. Werkgevers die ten minste 20 procent omzetverlies verwachten ten opzichte van een driemaandsperiode in 2019, kunnen vanaf 26 juli terecht bij het NOW-loket van het UWV. Met die loonsteun kunnen zij hun personeel blijven doorbetalen. Werkgevers kunnen de regeling aanvragen tot en met 30 september, met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar.


• Volg al onze berichtgeving over de wateroverlast

Werkgevers kunnen ook gebruikmaken van de regeling onwerkbaar weer, als daarover afspraken zijn gemaakt in de cao. Via deze regeling kunnen werkgevers voor hun werknemers een WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer. Werkgevers kunnen tot en met maandag 2 augustus aanspraak doen op de regeling. Als er geen afspraken zijn gemaakt over wateroverlast in de cao, kunnen werkgevers gebruikmaken van de NOW.


Tegemoetkoming Vaste Lasten

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van dit jaar gaat naar verwachting eind augustus open. Ondernemers die zijn getroffen door de overstromingen kunnen, net als ondernemers met minimaal 30 procent omzetverlies door het coronavirus, in die periode steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten via RVO.nl. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer