LTO: 'Klimaatvoorstellen enorme opgave land- en tuinbouw'

Het wetgevingspakket van de klimaatvoorstellen van de Europese Unie is het meest ingrijpende in decennia. Dat stelt LTO Nederland. Voor de organisatie is het van belang dat boeren en tuinders financieel worden beloond voor de klimaatinspanningen die zij als oplossingen bieden.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak stelt dat het voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector belangrijk is dat klimaatverandering wordt aangepakt, 'maar wel op een manier waarbij boeren en tuinders onderdeel van de oplossing zijn'. 'De grote ambities op Europees niveau zijn alleen waar te maken als er draagvlak is. Er is veel mogelijk', zegt hij.

'Maar laten we alsjeblieft voorkomen dat we ons nu in Brussel met onwerkbare regelgeving opzadelen en vijftien jaar later weer vastlopen', zegt Van der Tak. 'Van groot belang daarbij is dat het verdienvermogen van agrarisch ondernemers op peil blijft, of beter nog: versterkt. Goed beleid met keuzevrijheid, financiële ruimte en tijd zijn nodig voor succes.'


Klimaatneutraal continent

De voorstellen volgen op het eerdere Europese besluit om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn. Om daar te komen, is het tussendoel voor reductie van broeikasgassen in 2030 verhoogd naar 55 procent ten opzichte van 1990. De Europese Commissie heeft onder andere wijzigingen van bestaande richtlijnen en verordeningen over de handel in emissierechten, landgebruik, duurzame energie en energie-efficiëntie voorgesteld.


Daarnaast zijn er vijf nieuwe voorstellen gepubliceerd, waaronder een bossenstrategie en een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de EU-grens.


Verschuivingen tussen sectoren

De hogere reductiedoelstelling is ingrijpend. De voorgestelde veranderingen in de 'uitstootboekhouding' en reductiemechanismes per sector versterken dat. Door meer sectoren, zoals mobiliteit, onder een emissiehandelssysteem te brengen, kan de relatieve opdracht voor de landbouw in de overgebleven categorie nog groter worden.

Ook zou de landgebruikssector samen worden gevoegd met de landbouwsector, die dan samen in 2035 klimaatneutraal moeten zijn. Omdat er in Nederland weinig ruimte is en de landbouw al hoogproductief en efficiënt is, kan de Nederlandse landbouw- en landgebruikssector maar een beperkte extra bijdrage leveren.


Verdienvermogen

'Onze boeren en tuinders staan aan de top met een zeer beperkte broeikasgasuitstoot per kilo product. De nieuwe ambities hebben impact op de bedrijfsvoering en het verdienvermogen. Het zou ontzettend dom zijn om productie naar het buitenland te jagen, waar de emissies hoger zijn', waarschuwt Edwin Michiels, portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie bij LTO Nederland.

'CO2 heeft geen paspoort, dus zorg voor een realistisch aandeel van onze land- en tuinbouwsector in de Europese klimaatdoelstellingen. Met een Nederlandse postzegelbenadering schieten we onszelf in de voet,' licht Michiels toe.


Wetgeving

De publicatie van de voorstellen is een eerste stap in het traject om tot vaststelling van de wetgevings- en herzieningsvoorstellen te komen. De komende tijd zal duidelijk worden wat de toedeling naar de lidstaten wordt en hoe Nederland dit wil verdelen over sectoren. Zowel het Europees Parlement als de vakministers uit de lidstaten kunnen wijzigingen aanbrengen en moeten uiteindelijk akkoord gaan, voordat wordt overgegaan tot implementatie.

LTO Nederland bestudeert de voorstellen de komende tijd. 'Binnen onze mogelijkheden doen we alles voor onze leden om kansen te benutten en bedreigingen te adresseren.' De organisatie vindt daarbij de inzet om de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw gewaardeerd te krijgen, leidend, zodat boeren en tuinders onderdeel van de oplossing kunnen zijn.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer