LTO wil regionale uitvoering van GLB-beleid

LTO Noord, ZLTO en LLTB pleiten voor een regionale uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het moet ertoe leiden dat het beschikbare subsidiegeld terechtkomt waar het hoort, bij boeren en tuinders. En het moet zorgen voor vermindering van de hoge administratieve druk voor subsidieaanvragers.

LTO+wil+regionale+uitvoering+van+GLB%2Dbeleid
© Persbureau Noordoost

De LTO's wijzen daarbij op onderzoek waaruit blijkt dat bijvoorbeeld de regionale uitvoering door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zo'n 2,4 miljoen euro in kosten scheelt ten opzichte van een landelijke uitvoering door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op die manier blijft meer geld beschikbaar voor de ondersteuning van boeren en tuinders.

'Een verdedigbaar percentage voor administratieve lasten en uitvoeringskosten bij een efficiënte Europese subsidieregeling is 4 tot 8 procent. Bij de Europese landbouwregeling ligt dat boven de 15 procent', zegt Eise van der Sluis, directeur van LTO Noord. 'Dat komt deels door de complexiteit van Europese regelgeving en deels door de manier waarop we die in Nederland uitvoeren.'

Het eerder genoemde SNN, en het in Zuid-Nederland actieve Stimulus, zouden de uitvoering van de subsidieregelingen prima voor alle provincies voor hun rekening kunnen nemen, vinden de drie LTO's. RVO.nl zou dan alleen nog steekproefsgewijs subsidieaanvragen en -uitgaven kunnen controleren, in plaats van het werk van SNN en Stimulus helemaal opnieuw doen. Het zou er ook voor zorgen dat de doorlooptijd van aanvragen zeven weken korter kan dan nu bij RVO.nl het geval is. En dat boeren hun geld vijf weken eerder ontvangen.


Serieuze optie

De regionale LTO-organisaties zien bij een regionale uitvoering ook koppelkansen en synergievoordelen met andere regionaal uitgevoerde ontwikkelingsfondsen, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. LTO wil dat provincies en waterschappen de uitvoering van GLB/POP door SNN of Stimulus als serieuze optie overwegen. Ze vragen minister Carola Schouten van LNV daarvoor de ruimte te bieden.

'De keuze voor decentrale uitvoering, in plaats van een centrale uitvoering op rijksniveau door RVO.nl, kan op de sympathie rekenen van LTO Noord, ZLTO en LLTB, mede in het licht van de huidige uitvoeringsproblemen bij verschillende rijksdiensten. Zowel SNN als Stimulus zijn kwalitatief goede en door de Europese Unie erkende regionale managementautoriteiten, die hebben bewezen het benodigde maatwerk in de dienstverlening voor boeren, tuinders en andere aanvragers te kunnen leveren', staat in de oproep die vandaag wordt verspreid.

Op 17 juni wordt besloten of RVO.nl de uitvoering volledig voor zijn rekening gaat nemen, of dat er ook ruimte komt voor een regionale uitvoering door Stimulus en SNN. Van der Sluis: 'Wij vestigen graag de aandacht van de provincies op de mogelijkheid de uitvoering bij deze twee regionale partijen onder te brengen. Het zijn door Europa erkende managementautoriteiten die aan alle kwaliteitswaarborgen voldoen. Ze hebben de status en maken dat ook waar. Het enige wat telt is dat het geld voor boeren zo goed mogelijk wordt weggezet. Het staat provincies natuurlijk vrij om voor centrale uitvoering door RVO.nl te blijven kiezen, maar dat heeft niet onze voorkeur.'


Regio-afhankelijk

De regionale LTO-organisaties pleiten al langer voor meer nadruk op regionale prioriteiten in beleid en maatwerk in de subsidieverstrekking aan boeren en tuinders. Uitdagingen en problemen zijn sterk regio-afhankelijk, stellen LTO Noord, ZLTO en LLTB. 'Regionale overheden en subsidieverstrekkers kennen deze situatie het beste. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof, die handvatten moet bieden om maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen gaan met een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders', valt te lezen in de oproep.

Regionale overheden hebben in de ogen van LTO meer bekendheid en vertrouwen onder boeren en tuinders. Dat vergemakkelijkt de weg naar subsidies, omdat er meer oog is voor hun specifieke bedrijfssituatie. De inzet van Europees boerengeld kan daarmee een bijdrage leveren aan een toekomstgerichte landbouw en het bereiken van resultaten op tal van uitdagingen die nu in Den Haag aan de formatietafel worden besproken.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  20 %
Meer weer