LTO vreest forse toename faunaschade Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland overweegt om het eigen risico voor boeren met faunaschade aan te passen om de kostenstijging voor faunaschade tegen te gaan. LTO Noord vreest dat dit indirect een forse toename van faunaschade tot gevolg heeft.

LTO+vreest+forse+toename+faunaschade+Zuid%2DHolland
© Nieuwe Oogst

Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland nemen medio juli een besluit over het soortenbeleid, waar de provincie soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding onder schaart.

In de aanloop naar de besluitvorming heeft LTO Noord een brief opgesteld richting de Zuid-Hollandse politiek waarin een aantal zorgen worden geuit. De voornaamste zorg gaat over de tegemoetkoming voor faunaschade. Momenteel hanteert de provincie een eigen risico van 5 procent met een ondergrens van 250 euro. In een notitie van het provinciebestuur aan PS wordt de keuze voorgelegd om het tegemoetkomingspercentage te verlagen of in stand te houden.


Behoud beleid

Met verlaging kunnen de stijgende kosten van faunaschade enigszins worden gedrukt, is het idee. LTO Noord bepleit behoud van het huidige beleid. 'Het kan en mag niet zo zijn dat de gewasschade die wordt veroorzaakt door diersoorten, gedragen moet worden door de getroffen ondernemers. Aanpassing van het eigen risico kan naar onze mening pas aan de orde worden gesteld als sprake is van beheerbare populaties', schrijft Basjan Niemansverdriet, themahouder fauna van LTO Noord Zuid-Holland.

'Met een aanpassing van het eigen risico kan er ook een afname in bereidheid ontstaan bij agrarische ondernemers om faunaschade te melden. Dit kan zorgen voor een tekort aan schadecijfers/onderbouwing ontheffingen met als gevolg een forse toename van de faunaschade', aldus Niemansverdriet.


Schade neemt sterk toe

LTO spreekt verder zorgen uit over de sterke toename van gewasschade rondom Natura 2000-gebieden, aangezien dierpopulaties daar fors groter worden. Niemansverdriet in zijn brief: 'Deze stijging van de schade komt mede voort uit het beleid dat er in deze gebieden minder of niet aan soortenbeheer wordt gedaan. Wellicht ziet u kansen om het beheer in deze gebieden op niveau te houden zodat er een goed evenwicht kan komen tussen de diersoorten en zijn natuurlijke omgeving.'

Ten slotte roept de belangenbehartiger op om oog te hebben voor oprukkende exoten als de Chinese wolhandkrab. 'Een diersoort waarvoor nog geen beleid is, maar die wel zeer grote schade kan veroorzaken.' Zonder goed beheer vreest LTO dat deze soort later niet meer goed te beheersen is.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer