Sectorplan fijnstofaanpak pluimvee gericht op gezondheidswinst

Een fijnstofaanpak die vooral gericht is op de hotspots en daarmee de meeste gezondheidswinst voor omwonenden behaalt. Dat zijn de speerpunten van Sectorplan fijnstofaanpak pluimveehouderij. Het plan wordt woensdag aangeboden aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Sectorplan+fijnstofaanpak+pluimvee+gericht+op+gezondheidswinst
© StaticAir

Hotspots zijn in het sectorplan fijnstofaanpak clusters van pluimveebedrijven waar de uitstoot van fijnstof (Pm10) hoger is dan 20 microgram. De bijdrage van pluimvee aan de fijnstofuitstoot in deze hotspots is dan minimaal 2 procent. De aanpak gericht op met name deze hotspots is de pijler onder het eigen plan waarmee de pluimveesector een kans krijgt om met een alternatief te komen voor de opgelegde fijnstofreductie.

Het sectorplan kan in de plaats komen van de wettelijke regeling voor fijnstofreductie in de pluimveesector. Deze wetgeving ligt klaar en kent een 70 procent fijnstofreductieplicht bij nieuwbouw en 50 procent in bestaande stallen. Die afname moet volgens deze wetgeving in 2030 zijn gerealiseerd.


Maximale gezondheidswinst

Het plan opgesteld door de pluimveesector pakt het anders aan. 'We zijn direct vanaf het begin uitgegaan van een maximale gezondheidswinst voor de omwonenden', verzekert voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Dat meldde ze tijdens het webinar waarop het plan werd toegelicht. 'Daarom hebben we ook de kans gekregen om ons plan uit te werken.'

'Bij de uitwerking daarvan hebben we veel overleg gehad met gemeenten en provincies', geeft voorzitter Kees de Jong van vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP aan. 'Daarom verwachten we ook dat ons plan een grote kans maakt.'


Reductie per locatie

Het sectorplan gaat uit van 50 procent fijnstofreductie bij nieuwbouw en 30 procent bij bestaande stallen. Die reductie geldt ten opzichte van de emissiefactor die het stalsysteem had in 2016. In de hotspots is voor alle bedrijven altijd 50 procent fijnstofreductie verplicht. Die afname geldt daarbij per locatie, weet Jan Workamp van Aviconsult. 'Dat wil zeggen dat als je op een stal een systeem toepast dat een heel hoge fijnstofreductie haalt, je op een andere stal minder reductie nodig hebt.'

De reductie moet in 2028 zijn behaald in de hotspots. Dat is twee jaar eerder dan in de plannen van het landbouwministerie staat. Daardoor boekt de sector sneller gezondheidswinst, omdat de aanpak in de hotspots hiervoor het belangrijkste is.


Ruim aandeel leveren in reductie

Met het sectorplan nemen de pluimveebedrijven heel ruim hun aandeel in het behalen van de fijnstofnormen die de wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt. 'Dat betekent volgens ons dat het hiermee dan ook klaar is', benadrukt De Haan. 'Er kunnen niet nog opnieuw hogere eisen worden gesteld.' De Jong voegt daaraan toe: 'En alle andere sectoren die bijdragen aan de fijnstofuitstoot zullen ook hun aandeel moeten leveren'.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 14°
  20 %
Meer weer