Krijgt Groningse boer compensatie voor waardedaling na aardbevingen?

Het is nog onzeker of boeren in Groningen met onverkochte boerderijen een vergoeding krijgen voor waardedaling van hun agrarische bedrijven door aardbevingen. Onderzoek moet dit uitwijzen. 'Het is ontzettend complex', stelt woordvoerder Jouke Schaafsma van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Krijgt+Groningse+boer+compensatie+voor+waardedaling+na+aardbevingen%3F
© Geert Job Sevink

In provincie Groningen daalt de waarde van woningen en bedrijfspanden of stijgt de waarde minder hard door de aardbevingen in het gebied. Eigenaren van woningen kunnen als gevolg van een uitspraak van gerechtshof Leeuwarden-Arnhem sinds september hiervoor gecompenseerd worden.

Het gaat daarbij dan om zowel verkochte als niet verkochte woningen. Inmiddels zijn er een kleine 95.000 aanvragen voor waardedalingen binnengekomen bij Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Er is 389 miljoen euro uitbetaald aan vergoedingen.


Taxatie bedrijven

Van die 95.000 aanvragen zijn er ruim 2.800 op percelen waar zowel woningen als bedrijfsgebouwen aanwezig zijn. Het IMG taxeert nu voor elk van die aanvragen of het perceel volledig als bedrijf moeten worden gezien, deels of helemaal niet. In die laatste twee gevallen kan dan het woongedeelte worden beoordeeld. Bij 460 aanvragen heeft dat inmiddels tot een besluit geleid.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen bekijkt in de praktijk of een vergoeding mogelijk is voor de bedrijfspanden, te beginnen met de verkochte bedrijfspanden, geeft Schaafsma aan. Eigenaren van deze panden in de voormalige gemeenten Appingedam en Loppersum kunnen vanaf 1 juli dit jaar een aanvraag indienen voor waardedaling.

'Om de mogelijke waardedaling in kaart te brengen, schakelt het IMG onafhankelijke taxateurs in. De praktijk moet uitwijzen hoe we eigenaren van verkochte bedrijfspanden kunnen vergoeden voor waardedaling. Er is nog weinig ervaring met waardedaling van bedrijfspanden opgedaan. Het is, in tegenstelling tot woningen, allemaal maatwerk', zegt Schaafsma.


Onderzoek noodzakelijk

Eigenaren van bedrijfspanden die niet verkocht zijn, kunnen geen aanvraag indienen. Hiervoor is eerst meer onderzoek noodzakelijk. Een adviescommissie van taxateurs, juristen en financieel deskundigen buigt zich over de vraag of sprake is van waardedaling en waar mogelijk een methodische aanpak. Resultaten van het onderzoek worden in de tweede helft van volgend jaar verwacht.

De methode die gebruikt is bij woningen om waardedaling te bepalen, kan niet voor bedrijfspanden gebruikt worden, stelt de IMG-woordvoerder. 'Waar onderzoekers bij woningen over ongelooflijk veel data beschikten om die methode te ontwikkelen, is dat bij bedrijfspanden niet het geval. Bovendien kennen bedrijfspanden een andere waardeontwikkeling dan woningen. Het is daarbij nu eerst de vraag of sprake is van waardedaling en of het mogelijk is een methode te ontwikkelen voor waardedaling van deze (on)verkochte bedrijfspanden', beargumenteert hij.


Overleg met agrotafel

IMG voerde woensdag overleg met de agrotafel. De agrarische sector wil snel duidelijkheid. 'Het is onzin dat er weinig gegevens beschikbaar zijn. De WOZ is bekend, daar kun je iets mee. Het IMG moet het gewoon niet zo ingewikkeld maken', geeft regiobestuurder Lammert Westerhuis van LTO Noord aan.

Westerhuis vindt het onbegrijpelijk dat er een verschil wordt gemaakt tussen woningen en niet-woningen. 'Eigenaren van een schuur die verbouwd is tot woning, krijgen wel een vergoeding. Terwijl bezitters van een eenzelfde soort schuur waar activiteiten plaatsvinden geen geld krijgen. Dat valt toch niet uit te leggen?'

Het instituut gaat meer in gesprek met belangenorganisaties als LTO Noord om over de procedure te informeren. 'Door het goede verloop van de waardedalingsregeling voor woningen zijn de verwachtingen hooggespannen. Wij willen graag een realistisch beeld geven', stelt Schaafsma. Naast gesprekken opent het IMG binnenkort ook ondernemersspreekuren op de steunpunten.


Verschillende situaties waardedaling

Bij waardedaling van bedrijfspanden en woningen, zoals van boeren, kunnen zich de volgende situaties voordoen: 1) Er is een bedrijf met een woning. 2) Er is een bedrijf zonder woning. 3) Er is een bedrijf met woning, maar die kan niet los van het bedrijf worden gezien. 4) Er is een bedrijf met een woning die wel los van het bedrijf kan worden gezien in de zin van verkoop. Daarbij is er in al deze situaties sprake van een verkochte of een onverkochte woning en bedrijf. Zeker is dat er woningen zijn op boerenbedrijven die los kunnen worden verkocht van het bedrijf. Verkocht of onverkocht kunnen ze dan in aanmerking komen voor de Waardedalingsregeling voor woningen. Zeker is ook dat er sprake kan zijn van waardedaling van verkochte bedrijfspanden van boeren in Groningen als gevolg van de bevingen, geeft IMG-woordvoerder Jouke Schaafsma aan. 'Maar het is nog onzeker of ook waardedaling van onverkochte bedrijfsgebouwen voor vergoeding in aanmerking kan komen, al dan niet met een grootschalige methode zoals die er ook voor woningen is.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  29° / 15°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 17°
  20 %
 • Zondag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer