Zorgen glastuinbouw over arbeidsmarktadvies

Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over het arbeidsmarktadvies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) deze week heeft afgegeven aan het kabinet. De vereniging vreest onder meer een toename van de kosten voor de inhuur van uitzendkrachten.

Zorgen+glastuinbouw+over+arbeidsmarktadvies
© Dirk Hol

Het SER, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hebben, wil met een hervorming van de arbeidsmarkt een einde maken aan de groei van flexwerk. De ingrepen zijn volgens de sociale partners nodig, omdat er in Nederland sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. Ze pleiten in een nieuw advies onder meer voor het afschaffen van nulurencontracten. Verder zou werken via een tijdelijk contract maximaal nog maar drie jaar mogen duren.


Ook Glastuinbouw Nederland steunt het aanpakken van oneigenlijke flexconstructies. De invoering van een verplichte certificering voor uitzendbureaus, gekoppeld aan een scherpe handhaving vanuit de overheid, kan daar een rol bij spelen.

Wel vreest de vereniging voor een kostenstijging bij de inhuur van seizoenskrachten. 'Dat heeft grote gevolgen voor zowel de werkgever als voor de werknemer. Dat is onacceptabel', zegt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland.


Doorberekenen

Uitzendbureaus zullen de hogere kostprijs doorberekenen in het tarief aan de glastuinbouwondernemer, verwacht Bom-Lemstra. 'Die kan dit op zijn beurt echter niet doorrekenen aan de retailer en de consument. Deze zijn namelijk niet bereid om voor de producten meer te betalen.'Glastuinbouw Nederland vreest dat de (internationale) concurrentiepositie door het arbeidsmarktadvies verslechtert als daar geen flankerend beleid tegenover staat om de kostenstijging te compenseren. 'Die situatie wordt verder verslechterd. Door de invoering van een wettelijk minimum uurloon zullen, gelet op de gemiddelde arbeidsduur in onze sector, de loonkosten 5 procent stijgen', aldus Blom-Lemstra. Ze noemt het opvallend dat het SER-advies niet is doorberekend op de financiële gevolgen van de direct belanghebbenden.


Uitzondering seizoenswerk

Positief is Glastuinbouw Nederland over het voorstel om seizoenswerk een uitzonderingspositie te geven met een jaarurenmodel. De vraag is wel wat er met dat jaarurenmodel wordt bedoeld en hoe dat in praktische zin wordt uitgewerkt.

'Tegelijkertijd wordt niet begrepen waarom er door de SER, nu seizoenswerk wettelijk wordt vastgelegd, geen advies wordt gegeven over de invoering van een lage WW-premie voor tijdelijke dienstverbanden bij seizoensarbeid. Juist dit zou een grote stimulans zijn voor het in dienst nemen van medewerkers', benadrukt de voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Vragen zijn er ook over de 'opting out' voor het tweede ziektewetjaar. Dit biedt volgens de vereniging een ogenschijnlijke oplossing, want de premie die hiervoor moet worden betaald, wordt gebaseerd op het hele personeelsbestand.


Restitutie

De restitutie van de hoge WW-premie bij omzetting van een dienstverband voor bepaalde tijd naar een vast dienstverband, als dat zo bedoeld is, wordt gezien als positief. De sector zet zich daar ook voor in als onderdeel van het Masterplan Internationale Werknemers.

Leden van Glastuinbouw Nederland ondersteunen het streven om werknemers op het niveau van het wettelijk minimumloon netto meer in handen te laten krijgen. Maar er wordt met dit advies niet meegegeven hoe dat daadwerkelijk te realiseren.

'Verhogen zonder flankerend fiscaal beleid is goed voor de overheid, vanwege de afdrachtverplichtingen aan de Belastingdienst. De werknemer zal hier echter slechts een beperkte stijging van zijn nettoloon in terugzien. De overheid kan deze verhoogde afdracht echter gebruiken om de duurder wordende uitkeringen, die met dit advies ook aan het WML zijn gekoppeld, te financieren. De werkgever betaalt de volledige rekening', concludeert Adri Bom-Lemstra.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer