Vakbonden en werkgevers eens over hervorming arbeidsmarkt

Minder flexwerk, een hoger wettelijk minimumloon en fors investeren in onderwijs, nieuwe technologieën en verduurzaming. Dat staat in het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het nieuwe kabinet.

Vakbonden+en+werkgevers+eens+over+hervorming+arbeidsmarkt
© Dirk Hol

De vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt. Ze pleiten in een nieuw advies onder meer voor het afschaffen van nulurencontracten. Verder zou werken via een tijdelijk contract maximaal nog maar drie jaar mogen duren.

De ingrepen zijn volgens de sociale partners (zoals de werknemers- en werkgeversorganisaties) nodig omdat er in Nederland sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. In het SER-advies dringen ze er daarom op aan dat een nieuw kabinet fors gaat investeren in wat ze noemen brede welvaart. Dat betekent zekerheid van werk en inkomen, toekomstig verdienvermogen, sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.


Onbepaalde tijd

De SER stelt dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De raad werkt in het advies concreet uit hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd, voor meer werk- en inkomenszekerheid en een gelijk speelveld voor ondernemers zonder oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Voor de arbeidsmarkt adviseert de SER onder meer om een adequate van werk naar werk infrastructuur te realiseren voor mensen die van baan moeten veranderen, zodat er altijd uitzicht is op nieuw werk nu er in tal van sectoren veel vraag is terwijl andere juist krimpen. Zo krijgen mensen nieuwe zekerheden en helpen we ze aan een baan nog voor ze werkloos worden.

Verder staat de SER in het advies uitgebreid stil bij de extra investeringen die de komende jaren nodig zijn in bijvoorbeeld innovatie, de energietransitie en een sterke publieke sector die in staat is zijn taken goed uit te voeren.


Investeringsniveau

De SER doet aanbevelingen voor een vernieuwd budgettair beleid. Zo wordt geadviseerd het investeringsniveau in Nederland -zowel publiek als privaat- substantieel te verhogen. De opgave is daarbij om dat hogere niveau van investeringen op peil te houden en minder afhankelijk te maken van de stand van de begroting of de conjunctuur. ‘Lastenverzwaringen en bezuinigingen vanuit een nieuw kabinet zijn tijdens de komende herstelfase onverstandig’, vindt de SER.

Andere aanbevelingen gaan onder meer over het bevorderen van de doorgroei van ondernemingen, het terugdringen van administratieve lasten en het aanpakken van de problemen rond wonen.


Perspectief land- en tuinbouw

Voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland, vindt dat het advies diverse elementen voor de land- en tuinbouw bevat: 'Met investeren boven bezuinigen wordt perspectief gecreëerd voor alle ondernemers en werkenden voor de korte en lange termijn wat helpt om de coronacrisis te boven te komen.'

'Voor ondernemers in de land- en tuinbouw is de boodschap van de SER om vooral te investeren belangrijk en een steun in de rug voor het aanpakken van uitdagingen waar de sector voor staat', vervolgt Van der Tak. 'Daarnaast is de erkenning van seizoensarbeid als bijzondere vorm van tijdelijk werk een winstpunt uit het advies.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  9° / 2°
  70 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer