Lange koudeperiode vraagt alertheid op schieters in bieten

Vooral suikerbieten die in de eerste helft van maart zijn gezaaid, hebben een lange koudeperiode achter de rug. Dat kan tot een bovengemiddelde schietervorming leiden.

Lange+koudeperiode+vraagt+alertheid+op+schieters+in+bieten
© IRS

Het proces van schietervorming begint zodra bietenzaad kiemt. Op vroeg gezaaide percelen is dit dus al vanaf de eerste week van maart begonnen. Als vuistregel wordt gesteld dat de kans op een bovengemiddelde hoeveelheid schieters reëel is wanneer de maximum dagtemperatuur meer dan veertig dagen onder de 12 graden Celsius ligt.

Komt deze temperatuur boven de 20 graden Celsius uit, dan kan de som van het aantal dagen hiervoor worden gecorrigeerd. Eind maart lag de temperatuur een aantal dagen boven de 20 graden Celsius, waardoor er een afname van het totale aantal dagen is, legt het IRS uit.


Desondanks is de grens van veertig dagen op drie van de vier weerstations ruim overschreden bij de begin maart gezaaide bietenpercelen. Dat betekent dat alertheid vooral in deze gebieden noodzakelijk is om tijdig in te grijpen als schieters zichtbaar worden. Bij zaai vanaf halverwege maart is het risico op basis van de vuistregel minder groot.


Tijdig ingrijpen

Om problemen met onkruidbieten in de komende jaren te voorkomen, is tijdig ingrijpen van belang. Dat wil zeggen: verwijderen voordat het zaad afrijpt en op de grond valt. Als het aantal schieters zich beperkt tot enkele honderden per hectare, is het perceel aflopen de beste manier om schieters te verwijderen.

Worden op grote schaal schieters zichtbaar, dan zijn rigoureuzere maatregelen nodig om problemen te voorkomen. Met een aanstrijkrol voorzien van glyfosaat kunnen schieters worden aangestreken. Een andere maatregel is het afmaaien van schieterstengels die boven het gewas uitkomen.


Conviso Smart

'Bij Conviso Smart-rassen is het verwijderen van schieters nog nadrukkelijker van belang omdat toekomstige onkruidbieten van dit type rassen niet meer zijn te bestrijden in bieten en lastig in andere gewassen', meldt het IRS.

De weersverwachting is nu gunstiger voor de schieterontwikkeling. Maar het is de vraag in hoeverre het proces van schietervorming in dit stadium nog kan worden teruggedraaid door warme dagen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer