Schouten: 'Uitspraak rechter verandert stikstofaanpak niet'

Minister Carola Schouten van LNV ziet geen aanleiding de stikstofaanpak te wijzigen na een uitspraak van de voorzieningenrechter in Friesland. De rechter bepaalde onlangs dat de uitbreiding van een melkveebedrijf, dat flink investeerde in emissiearme stalvloeren, niet door mocht gaan.

Schouten%3A+%27Uitspraak+rechter+verandert+stikstofaanpak+niet%27
© Twan Wiermans

Het is volgens de rechter onvoldoende zeker dat de emissie van het bedrijf in de vergunde situatie niet zal toenemen. De rechter floot met deze uitspraak de provincie Fryslân terug die de vergunning van de veehouder had goedgekeurd. Deze uitspraak zorgde voor onrust onder boeren en leidde tot Kamervragen van CDA'er Jaco Geurts die minister Schouten van nu heeft beantwoord. Daarbij baseert zij zich onder meer op inbreng van Wageningen Livestock Research.

Schouten ziet op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter geen aanleiding om de structurele stikstofaanpak aan te passen. Ze wijst erop dat via monitoring de ontwikkelingen op het gebied van stikstofdepositie en natuur worden gevolgd. Als het nodig blijkt, wordt bijgestuurd om te voldoen aan de resultaatverplichtende omgevingswaarde voor stikstofdepositie, schrijft de minister.


De minister wijst erop dat de voorzieningenrechter tot de uitspraak kwam vanwege onzekerheid over de onderbouwing van de werkelijke stikstofdepositie van het bedrijf na de uitbreiding. De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) stond volgens Schouten niet ter discussie, maar wel de wijze waarop deze werd toegepast in deze specifieke situatie. Schouten wil dan ook vasthouden aan de Rav.

Schouten zegt dat de emissiefactoren voor ammoniak uit stallen in de Rav tot stand zijn gekomen op basis van de best beschikbare wetenschappelijke meetmethode. En op basis van de beoordeling volgens een procedure die ook internationaal wordt toegepast.


Toepassing mogelijk onjuist

De voorzieningenrechter verwees in de uitspraak naar een ander onderzoek dat laat zien dat de techniek in de praktijk mogelijk niet goed wordt gebruikt. Het rendement – de beoogde emissiebeperking – wordt in dat geval niet gehaald en de onzekerheidsmarge neemt toe. 'Dat is zorgelijk', stelt Schouten.

De minister meldt dat er een onderzoek komt naar de praktische effecten van de techniek. De resultaten daarvan komen eind 2021 beschikbaar. Deze worden meegenomen bij nieuwe berekeningen van de emissies van ammoniak uit de landbouw en van de effecten van bronmaatregelen.

De provincie Fryslân gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Schouten laat weten dat ze de provincie bij deze procedure zal ondersteunen. Ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstrekt de voor het hoger beroep noodzakelijke informatie.


Vergunningen

LTO Nederland vindt het belangrijk dat uit de antwoorden van de minister en uit de brief van de Wageningen UR blijkt, dat de minister vindt dat RAV factoren voldoende zijn onderbouwd en dat bij een juiste toepassing van de systemen de beoogde ammoniakreductie gehaald kan worden. Voor LTO is het belangrijk dat de RAV systematiek overeind blijft, voor het verlenen van Wnb-vergunningen. Zonder deze systematiek is er geen innovatie en wordt bedrijfsontwikkeling nagenoeg mogelijk.

LTO sluit zich ook aan bij de bevindingen van Wageningen UR en en het ministerie. Zij benadrukken dat het belangrijk is dat de gebruiksaanwijzing van de systemen goed wordt nageleefd om de reducties te halen. De verantwoordelijkheid van de veehouder gaat dus verder dan het aanschaffen en installeren van het systeem. Ook daar is LTO het mee eens.

Daarnaast benadrukt LTO dat het er nu eenmaal verschillen tussen bedrijven zitten. Dat is bij nieuwe stalsystemen zo maar ook bij traditionele stallen. Wageningen UR schat die onzekerheden op 15 -30 procent. Dat lijkt veel, maar als het afgezet wordt tegen de onzekerheden in het hele systeem van Aerius vallen die onzekerheden mee, vindt LTO. Het werken met generieke emissiefactoren en modellen brengt nu eenmaal onzekerheden met zich mee.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer