Schouten kondigt nieuw onderzoek aan over tempo stikstofreductie

Minister Carola Schouten van LNV vindt het rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF) over het tempo van de reductie van de stikstofdepositie onvoldoende onderbouwd. Wageningen University & Research (WUR) komt binnenkort met een beter onderbouwd rapport, meldt ze in een reactie op verzoek van de Tweede Kamer.

Schouten+kondigt+nieuw+onderzoek+aan+over+tempo+stikstofreductie
© Dirk Hol

In dit rapport van WNF, geschreven door elf wetenschappers op het gebied van stikstofecologie en biodiversiteit, luidt de conclusie dat een vermindering van de stikstofuitstoot van minstens 70 procent in 2035 noodzakelijk is om natuur te beschermen. Het huidige kabinetsbeleid mikt op 25 procent in 2030 en 50 procent in 2035. Volgens WNF wordt daarmee het risico genomen dat unieke, belangrijke natuurwaarden verloren gaan.

Schouten zegt dat ze de bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek op prijs stelt, die het WNF en de auteurs van dit rapport leveren in de vorm van kennis en advies. Desondanks heeft ze ook punten van kritiek.


De noodzaak van een snelle depositiereductie is bekend, schrijft Schouten in haar reactie. 'Maar voor het kwantificeren van het benodigde tempo is ecologische kennis vereist. Tegen die achtergrond valt op het eerste gezicht op dat het door de onderzoekers voorgestelde tempo van depositiereductie niet wordt onderbouwd met de relatie tussen de omvang van de depositie en de ecologische effecten per habitat.'

Met andere woorden: wat betekent de omvang van de depositie voor de kwaliteit van een habitat?, vervolgt Schouten. 'Omdat deze ecologische kennis van belang is, voert WUR momenteel onderzoek uit naar de relatie tussen de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde en natuurkwaliteit.'


Nieuw onderzoek

WUR doet momenteel onderzoek naar de relatie tussen de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde en de natuurkwaliteit. Het rapport van universiteit wordt voorzien van een advies van de Taakgroep Ecologische Onderbouwing die door de minister is ingesteld. Het rapport verkeert in de afrondende fase en wordt deze maand naar de Kamer gestuurd.

Zowel in het WNF-rapport als in het nog op te stellen advies van de taakgroep wordt de verbinding gelegd tussen depositiereductie en herstelmaatregelen in relatie tot natuurdoelen Daarom vindt de minister het van belang om beide in samenhang met elkaar in beschouwing te nemen en te bekijken hoe de conclusies door zouden kunnen werken in het stikstofbeleid.


Ook wil de landbouwminister de uitkomsten betrekken van de onlangs gepubliceerde 'Langetermijnverkenning stikstofproblematiek', waarin wordt aangegeven dat een generiek reductieniveau van de emissies oplopend tot 70 procent nodig is als er geen specifieke gebiedsmaatregelen worden getroffen. In combinatie met gebiedsmaatregelen is volgens dit advies een generieke emissiereductie van tenminste 50 procent nodig, zo schrijft Schouten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer