LTO-enquête: melkveehouders hebben behoefte aan perspectief

De melkveehouderij is divers, maar vrijwel alle melkveehouders missen perspectief en zekerheid over de toekomst. Dat blijkt uit een ledenenquête van de LTO-vakgroep Melkveehouderij die door 1.344 melkveehouders is ingevuld. Doel van de consultatie was om de dilemma's voor de sector te schetsen en richting te geven aan de inzet en lobby tijdens de formatie.

LTO%2Denqu%C3%AAte%3A+melkveehouders+hebben+behoefte+aan+perspectief
© VIDIPHOTO

'Melkveehouders willen zich ontwikkelen, maar er is veel onzekerheid over de toekomst', zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij naar aanleiding van de enquête. Volgens hem zet dat een rem op de innovatiekracht van de sector.

Meulenbroeks stelt dat een deel van de melkveehouders de kat uit de boom kijkt, anderen zoeken in dialoog naar compromissen. Maar ook heel veel melkveehouders willen samen actief een stap naar voren zetten om het eigen toekomstperspectief te creëren.

Acht op de tien melkveehouders vinden het van belang dat LTO in gesprek blijft en aan de onderhandelingstafel zit. Ook vinden zij het belangrijk dat de keten hierbij wordt betrokken. Zo blijven melkveehouders aan het roer wat betreft de ontwikkeling van de sector.Een belangrijke voorwaarde om als bedrijf te kunnen ontwikkelen is zekerheid. Meulenbroeks ziet dat veel melkveehouders zich zorgen maken over de juridische houdbaarheid van maatregelen en innovaties.

'De stikstofrechtszaak in Friesland over de werking van emissiearme stalsystemen zorgt voor onzekerheid en terughoudendheid in de sector. Boeren doen grote investeringen op het gebied van emissiereductie, maar willen dan wel de zekerheid dat die investering zin heeft. Door die onzekerheid worden veel ondernemers terughoudend om te investeren. Dat is logisch en begrijpelijk, maar komt de ontwikkeling van de sector niet ten goede', aldus Meulenboeks.

Het gros van de ondervraagde melkveehouders vindt dat maatregelen meetbaar en controleerbaar moeten zijn en door de sector zelf moeten worden geborgd.Zeven van de tien melkveehouders benadrukt dat maatregelen moeten aansluiten bij hun eigen situatie. Zo kan ruim 40 procent meer weidegang toepassen, wil meer dan eenderde van de melkveehouders het eiwit in het rantsoen verlagen en kan ruim 65 procent de mest op bedrijf voor het aanwenden verdunnen met water.

Daarnaast stellen de melkveehouders dat het aanpassen van stalsystemen niet kan zonder financiële ondersteuning. Volgens hen hebben overheid en maatschappij hier een rol en verantwoordelijkheid in.De melkveehouders realiseren zich terdege dat de druk op een krimp van de veestapel groter is dan ooit. Velen vrezen dat dit te onbezonnen gebeurt, zoals via de stelling dat de veestapel moet halveren.

80 procent van de deelnemers aan de enquête zegt dat krimp alleen bespreekbaar is op basis van vrijwilligheid. Een generieke korting is onbespreekbaar. Of zoals een respondent het verwoordt: 'Als je 25 procent van het aantal auto's wil verminderen, moet je niet van alle auto's een wiel afnemen.'De resultaten van de consultatie, met ook ruim zeshonderd persoonlijke reacties, zijn besproken met de melkveehouderijafgevaardigden van de LTO-afdelingen in het land. Zij herkenden zich in het beeld dat uit de enquête naar voren kwam.

Meulenbroeks ziet dat nú het moment is om ketensamenwerking op te zetten en samen aan de onderhandelingstafel door te zetten. Ook LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak is daar volgens hem hard mee bezig.De LTO-vakgroepvoorzitter zegt gezamenlijk te werken aan concrete, haalbare voorstellen met het oog op een goede onderhandelingspositie richting de overheid. 'Je hebt elkaar nodig om ruimte te vinden op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit mét economisch en ontwikkelingsperspectief. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we moeten nemen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
 • Zondag
  22° / 12°
  10 %
 • Maandag
  21° / 12°
  20 %
Meer weer