Waarde+Europese+landbouwproductie+ruim+400+miljard+euro
Nieuws
© René Eijsink

Waarde Europese landbouwproductie ruim 400 miljard euro

De totale waarde van de landbouwproductie in de Europese Unie bedroeg in 2020 naar schatting 411,8 miljard euro. Het inkomen van boeren in de grootste landbouwlidstaten, waaronder Nederland, is gedaald. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat, het statische bureau van de Europese Unie.

Van die totale productiewaarde was ongeveer de helft (52,8 procent) afkomstig uit de teelt van gewassen: 14 procent van groenten en tuinbouwgewassen en 11,2 procent van granen. 38,6 procent van de productiewaarde komt tot stand uit veehouderij, waarvan 13,1 procent uit melk en 9,6 procent uit varkens. De rest was afkomstig van agrarische diensten en niet-agrarische activiteiten die niet los van het boerenbedrijf gezien kunnen worden.

De landbouw droeg in 2020 naar schatting 1,3 procent bij aan de totale economie in de Europese Unie. De landbouwsector in de EU creëerde in 2020 een geschatte bruto toegevoegde waarde van 177 miljard euro. Dit betekent dat voor elke euro die wordt uitgegeven aan de kosten van goederen en diensten die in het productieproces worden gebruikt, de boerderijen in de EU een meerwaarde van 75 cent creëerden.


Boereninkomen gedaald

Het landbouwinkomen per arbeidsjareneenheid (AJE) voor de EU als geheel was in 2020 naar schatting 1,5 procent lager dan in 2019. Deze lichte daling op het niveau van de EU kwam tot stand door lagere landbouwinkomens bij vijf van de zeven grootste landbouwproducenten: Italië (-4,9 procent), Nederland (-5,1 procent), Frankrijk (-7,6 procent), Roemenië (-13,8 procent) en Duitsland (-14,6 procent).

Een meerderheid van de lidstaten registreerde echter stijgingen van deze index in 2020. De grootste stijging deed zich voor in Litouwen (+30,2 procent), Kroatië (+13,2 procent), Spanje (+13,0 procent) en Hongarije (+11,6 procent).


Index van 2010

De inkomens zijn gerelateerd aan een index die per land in 2010 op 100 is gezet. Nederland staat in deze index op 90,8. Sinds 2010 is de index vaker onder de 100 dan erboven geweest, hetgeen betekent dat het inkomen per boer of tuinder vaak lager was dan het inkomen in 2010.

In andere landen is de index wel sterk gestegen. In bijvoorbeeld Bulgarije en Hongarije is de index tot boven 200 gestegen ten opzichte van 2010. Dat betekent een verdubbeling van het inkomen. Toch is het boereninkomen in deze landen nog stukken lager in Nederland, België of Duitsland.

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer