Lely%3A+euro+in+innovatie+levert+fors+meer+stikstofreductie+op
Nieuws
© Frits Huiden

Lely: euro in innovatie levert fors meer stikstofreductie op

Een geïnvesteerde euro belastinggeld in innovatie en technische oplossingen voor de melkveehouderij levert 7,5 keer meer stikstofreductie op dan de investering van diezelfde euro in de opkoop van bedrijven. Dat stelt technologiebedrijf Lely na onderzoek en berekeningen ten opzichte van een traditionele roostervloer.

De Nederlandse overheid stelt op twee manieren subsidies beschikbaar voor de melkveehouderij om de stikstofemissie de komende jaren terug te dringen. De eerste is het opkopen en saneren van veehouderijen, de tweede subsidie is voor innovatie en technische oplossingen in de stal.

Uit onderzoek en berekeningen door Lely blijkt dat een euro belastinggeld, geïnvesteerd in innovatieve stalsystemen voor de melkveehouderij, 7,5 keer meer oplevert aan stikstofreductie dan wanneer deze euro belastinggeld als subsidie wordt gebruikt voor het opkopen en saneren van melkveehouderijen.


725 miljoen euro subsidie

Bij de berekening van opkoop wordt uitgegaan van een subsidie van 725 miljoen euro, verdeeld over 375 miljoen euro landelijk en 350 miljoen euro provinciaal. Als dit bedrag wordt ingezet voor de opkoop van bedrijven, exclusief grond, dan leidt dit tot een emissiereductie van 1,03 kiloton stikstof. De kosten per koe komen daarbij uit tussen de 8.500 euro en 11.990 euro.

Wordt ditzelfde bedrag ingezet als een 60 procent subsidie voor investering in innovatie, dan is een reductie van 7,8 kiloton stikstof haalbaar. De kosten per koe komen daarbij uit op 1.325 euro. Daarmee zou de Nederlandse melkveehouderij haar centrale rol in de dagelijkse voedselvoorziening kunnen voorzetten.


Lely Sphere

Als mogelijke investering in innovatie ziet het technologiebedrijf de Lely Sphere. Dit systeem scheidt mest en urine bij de bron, zet stikstofemissies om in de kunstmestvervanger ammoniumnitraat of -sulfaat en creëert daarbij volgens de producent drie waardevolle gescheiden meststromen. Die stromen zijn beter in te zetten voor precisiebemesting in het kader van kringlooplandbouw.


Overigens stelt Lely dat er meerdere systemen op de markt zijn, die aantoonbaar reductie in ammoniakemissie laten zien. Die reductie is rechtstreeks af te leiden aan de hand van de geproduceerde circulaire kunstmest die als concentraat wordt opgeslagen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  10 %
 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
Meer weer