Inventarisatie+weidevogels+op+bijna+10%2E000+hectare
Nieuws
© Loeks Fotografie

Inventarisatie weidevogels op bijna 10.000 hectare

Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken laat ook dit jaar weidevogels in een deel van haar werkgebied tellen. Het gaat om de inventarisatie van weidevogels op bijna 10.000 hectare. Hiervoor is opdracht gegeven aan een ecologisch onderzoeksbureau.

Tussen april en half juni vinden vijf telrondes plaats. In die periode bezoeken de tellers de percelen in het gebied. Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook andere soorten als gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst. In de tweede helft van mei voert het onderzoeksbureau ook een alarmtelling uit.

Met deze telling is te bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben grootgebracht. Deze telling van pullen geeft een goed beeld van het percentage jonge weidevogels op de gehele populatie.


Collectief van boeren in Noord-Holland

Water, Land & Dijken is een collectief van boeren in het midden van Noord-Holland. De boeren en vrijwilligers beschermen samen de weidevogels op bijna 6.500 hectare. Het collectief vindt het belangrijk inzicht te hebben in de weidevogelresultaten. Om tijdens het seizoen het beheer te kunnen sturen en om met deelnemers en de buitenwereld te kunnen communiceren over de effecten van het beheer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer