Frysl%C3%A2n+maakt+weidevogelregels
Nieuws
© Noordoost.nl-Alex J.de Haan

Fryslân maakt weidevogelregels

Provincie Fryslân maakt weidevogelsregels voor boeren in weidevogel- en akkervogelkerngebieden. Volgens de provincie zijn regels nodig omdat tegenover de zorgplicht ook een vergoeding staat.

De regels maken onderdeel uit van de nieuwe omgevingsverordening. Een van de regels waaraan de provincie werkt, is het scannen van percelen op weidevogelnesten en weidevogels voordat een boer er aan het werk gaat of vee laat weiden. Dat moet dan gebeuren door een vogelwachter. Ook mogen boeren 's avonds en 's nachts geen werkzaamheden uitvoeren, tenzij ze kunnen aantonen dat er geen dieren in het perceel zitten.

LTO Noord vindt de regels buitenproportioneel. 'Ze zullen een omgekeerd effect hebben. Boeren worden in hun doen en laten zodanig belemmerd dat ze er belang bij hebben niet in zo'n gebied te vallen en in ieder geval geen weidevogels op het land te hebben. Boeren doen al genoeg aan de bescherming van weidevogels. Zo doet LTO Noord mee aan het actieprogramma 'Grutsk op ús Greidefûgels' (Trots op onze Weidevogels)', stelt regiobestuurder Jan Teade Kooistra.


Collectieven zijn ook negatief

De Friese agrarische collectieven verwachten ook een averechts effect, geeft voorzitter Albert van der Ploeg aan. 'De Natuurbeschermingswet verplicht ons al de nesten te beschermen. Daarbij moeten we uitgaan van stimuleren en niet van handhaven. Als dat laatste gebeurt, haken veel boeren af. Bovendien denken wij dat verordening ook niet goed is voor de relatie tussen boer en nazorger. Een nazorger moet tijd hebben om een perceel na te kijken, terwijl een boer in de startblokken staat om te maaien. Dat kan wel eens wringen.'


Een hogere weidevogelstand ontstaat niet door het invoeren van een verordening, stelt de voorzitter. 'We moeten veel meer kijken naar beheer, verbeteren van de biotoop en het tegengaan van predatie.'

Een provinciewoordvoerder wijst er op dat de verordening nog niet in beton is gegoten. 'De inspraakrondes moeten nog starten en daarna moeten Provinciale Staten nog besluiten over de regeling. Er is dus nog alle tijd om een zienswijze in te dienen en om in gesprek met elkaar tot een mooie verordening te komen.'

De woordvoerder stelt dat agrarische ondernemers zelf ook de mogelijkheid hebben om met een regeling te komen. 'Maar deze hebben ze tot nu toe nog niet aangedragen.'

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer