Wil Meulenbroeks: 'Overheid vraagt te veel van melkveesector'

'De overheid wil dat de melkveehouderij de transitie maakt naar kringlooplandbouw. Maar dat gaat niet lukken als ze telkens met lastenverzwaring komt.' Dat zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Wil+Meulenbroeks%3A+%27Overheid+vraagt+te+veel+van+melkveesector%27
© Nely van den Oetelaar

'De overheid en de maatschappij vragen veel van de melkveehouderij. Kringlooplandbouw, extensiveren, natuurinclusiever, biodiverser, innovatie; een ware transitie', stelt Meulenbroeks.

Volgens de vakgroepvoorzitter pakt de sector de verantwoordelijkheid hiervoor op. 'De wil om te veranderen is er bij een groot deel van de melkveehouders. Maar dan moet het verdienmodel er wel naar zijn. Het lijkt alsof de overheid vergeet dat ze daar zelf een belangrijke bijdrage aan kan leveren, bijvoorbeeld door fiscale lastenverlichting.'


Verdienvermogen onder druk

De afgelopen jaren zijn er telkens maatregelen genomen waardoor het verdienvermogen verder onder druk is komen te staan. 'Ogenschijnlijk gaat het om kleine zaken, maar samen zetten ze naast steeds knellender regelgeving de verdiensten verder onder druk.'

Meulenbroeks noemt het beperken van de zelfstandigenaftrek, het besluit om de afschrijving op gebouwen te beperken tot 50 procent van de WOZ-waarde en de accijnsverhoging op diesel.


Basel IV-richtlijnen

Van overheidswege komt er nog meer op de sector af. Zo vreest de vakgroepvoorzitter de gevolgen van de Basel IV-richtlijnen voor banken. Het gaat om een Europees besluit met strenge normen voor de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden ten opzichte van het risico dat zij lopen bij kredietverstrekking. Daardoor worden de banken gedwongen om ondernemers meer te financieren op basis van rentabiliteit en liquiditeit van de onderneming.


Voor melkveebedrijven met meestal relatief weinig rendement ten opzichte van de financiering pakt dit ongunstig uit. 'Het is van het grootste belang dat de toekomstige regering bij de Nederlandse invulling van dat besluit nadrukkelijk rekening houdt met de bijzondere positie van de melkveehouderij.'


Buffers opbouwen

Ook vindt Meulenbroeks dat het nieuwe kabinet met een fiscale regeling moet komen waarbij de sector in staat wordt gesteld om financiële buffers op te bouwen voor jaren waarin het minder goed gaat, bijvoorbeeld vanwege droogte of een slechte marktsituatie.

'Nu moet er in een goed jaar te veel geld naar de fiscus. Op die manier krijgt een bedrijf geen vet op de botten waardoor het in een slecht jaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, laat staan kan investeren in de zo gewenste transitie.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  18° / 12°
  70 %
 • Zaterdag
  18° / 13°
  60 %
 • Zondag
  19° / 12°
  75 %
Meer weer