Sallandse+boeren+willen+%27New+Deal%27+sluiten
Nieuws
© Ida Hylkema

Sallandse boeren willen 'New Deal' sluiten

Ruim dertig agrarische bedrijven in Salland-Noord willen een 'New Salland Deal' sluiten. Donderdag overhandigden zij hiertoe het bidbook 'Werken aan biodiversiteit doen we samen' aan Overijssels landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

De overhandiging werd gedaan door voorzitter Ellis Lugtenberg van de council van LandvanWaarde. 'De boeren willen een stap verder gaan dan ze nu doen met biodiversiteit en willen verbreden naar andere duurzaamheidsthema's. Bijvoorbeeld stikstof, CO2, opwekking van duurzame energie en robuuste watersystemen. In ons bidbook schetsen we een perspectief voor 2030. De inzet van de boeren is dat partijen als overheden, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties zich de komende tien jaar verbinden en committeren aan de New Salland Deal.'

De overhandiging aan de gedeputeerde fungeert als aftrap voor gesprekken met deze partijen. De gedeputeerde gaf aan de nieuwe manier van werken van LandvanWaarde te omarmen. Partijen in Overijssel weten elkaar zo te vinden en afspraken te maken over een integrale aanpak. Die draagt bij aan landschap, biodiversiteit, klimaat en een gezonde agrarische bedrijfsvoering.


Kwartiermaker

Ten Bolscher zegde toe LandvanWaarde (financieel) te ondersteunen bij het op poten zetten van de organisatie die nodig is om de methode van LandvanWaarde verder uit te bouwen. 'Ik heb waardering voor wat Landvanwaarde tot nu toe heeft bereikt. Mooi om te zien dat landschap de verbindende factor in dit gebied vormt. Om een structuur voor gebiedsgerichte aanpak met een structurele beloning op te zetten, stelt de provincie graag een kwartiermaker beschikbaar.'De boeren in Salland-Noord beheren samen zo'n 1.200 hectare landbouwgrond. Met LandvanWaarde hebben deze boeren een bedrijfsnatuurplan gemaakt. Gemiddeld stelt een deelnemer 7 procent van zijn land beschikbaar voor biodiversiteit. Daarmee voegen de dertig LandvanWaarde-boeren zo'n 80 hectare aan kruidenrijke randen, plasdrassen, wintervoedselakkers en land met uitgestelde maaidata toe aan de al bestaande natuur- en landschapswaarden.


Uitrolbaar naar andere regio's

LandvanWaarde organiseert in Salland-Noord de stapeling van nieuwe verdienmodellen voor boeren die werken aan natuur, landschap en biodiversiteit. Deze thema's kunnen zo een serieuze pijler onder de bedrijfsvoering worden. Het doel is om de ervaringen die in Salland worden opgedaan te vertalen in een regionaal sturingsmodel dat uit te rollen is naar alle andere regio's in Nederland. Het project eindigt eind dit jaar.

LandvanWaarde is een gezamenlijk project van Landschap Overijssel, Stichting Courage en Nationaal Groenfonds. Het wordt mede mogelijk gemaakt door: ministerie van LNV, provincie Overijssel, LTO Noord Fondsen, Stichting Baron van Ittersumfonds in combinatie met het Ridderschap van Overijssel en Waterschap Drents-Overijsselse Delta.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer