Broeikasgasuitstoot landbouw daalt licht

De broeikasgasemissie in de landbouw was in 2020 vergelijkbaar met die van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede als gevolg van de coronacrisis werden op andere vlakken, zoals de mobiliteit, grotere slagen gemaakt. De totale broeikasgasreductie in ons land daalde 8 procent ten opzichte van 2019 naar 166 megaton CO2-equivalent.

Broeikasgasuitstoot+landbouw+daalt+licht
© Nieuwe Oogst

De CO2-uitstoot in de landbouw daalde van 7,8 megaton CO2 in 2019 naar 7,5 megaton in 2020. Bij de landbouw bestaat een groot deel van de CO2-emissies uit de inzet van aardgas in warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw voor de productie van warmte, elektriciteit en ook CO2-bemesting voor planten in de kas. Deze installaties verbruikten ongeveer evenveel aardgas als in 2019.

Ook bij de overige broeikasgassen laat de landbouwsector een lichte daling zien van 18,7 megaton CO2-equivalenten in 2019 naar 18,6 in 2020. Volgens het CBS is op het gebied van de veeteelt en de mestaanwending niet veel veranderd ten opzichte van 2019.


Minder steenkool

De grootste CO2-daling was te zien in de elektriciteitssector, namelijk 21 procent ten opzichte van 2019. Hier daalde de CO2-uitstoot van 41,3 megaton naar 32,4 megaton. Deze daling hangt samen met het afgenomen steenkoolverbruik. Zo werd de Hemwegcentrale in Amsterdam eind 2019 gesloten en lag de Riverstonecentrale op de Maasvlakte bijna heel 2020 stil vanwege storingen.

Verder hadden de kolencentrales te maken met hogere kolen- en CO2-prijzen, die een concurrentienadeel opleverden ten opzichte van aardgascentrales. Die laatsten kunnen schoner produceren en profiteerden, mede door corona, van lagere gasprijzen. Ook werd de vraag naar elektriciteit in toenemende mate opgevangen door hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon.

Ten slotte nam de totale vraag naar elektriciteit af vanwege de coronacrisis. De andere sterke daler is de mobiliteit. Als gevolg van de coronacrisis werden door het thuiswerken fors minder kilometers gereden. De CO2-uitstoot daalde hier van 34,6 megaton in 2019 naar 30,8 megaton in 2020.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  50 %
Meer weer