Auto%27s+slechter+voor+klimaat+dan+veehouderij
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Auto's slechter voor klimaat dan veehouderij

Personenauto's en bestelbussen stoten 4 procent meer uit dan de veehouderij. Dit berekenen onderzoekers van ILVO en WUR. Maar in een recent onderzoek van Greenpeace wordt juist geconcludeerd dat de dierhouderij meer broeikasgas uitstoot in Europa dan alle auto's en bestelbussen samen.

Het aandeel van de landbouw in de totale Europese broeikasgasuitstoot (4.226 megaton CO2-equivalenten volgens Greenpeace) ligt op 11,5 procent. Dit blijkt uit berekeningen van onderzoekers Jan Peter Lesschen van Wageningen University & Research (WUR) en Veerle van Linden van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), zo laat het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw Vilt.be weten.

Het autoverkeer neemt volgens die berekeningen daarentegen 15,5 procent van de Europese uitstoot voor zijn rekening. Op basis hiervan stelt Vilt.be dat de personenauto's en bestelbussen meer broeikasgassen uitstoten dan de veehouderij.

Volgens Greenpeace is de dierhouderij echter verantwoordelijk voor 17 procent van de broeikasgasuitstoot in Europa.

Berekening Greenpeace

De milieuorganisatie becijfert over 2018 dat de uitstoot van de Europese veehouderij 703,69 miljoen ton CO2-equivalenten betrof, bestaande uit een directe uitstoot van 501,58 megaton en een indirecte uitstoot van 222,99 megaton CO2-equivalenten. Het Europese personenverkeer stootte dat jaar 655,90 megaton CO2-equivalenten uit, aldus de milieuorganisatie.

Van Linden spreekt van een onderbouwd onderzoek, maar volgens haar is de vergelijking oneerlijk. 'Bij de veehouderij heeft Greenpeace de indirecte uitstoot van industriële processen en energieproductie die zijn ingezet bij de dierlijk productie meegenomen, alsook de uitstoot bij de teelt van soja in Zuid-Amerika.'

Dit is volgens de ILVO-onderzoeker niet gebeurd bij het personenverkeer. 'Daar is alleen de uitstoot in Europa meegeteld en niet de uitstoot die bij de productie van bijvoorbeeld auto's vrijkomt. Daardoor worden er eigenlijk appels met peren vergeleken.'

Levensloop product

Lesschen sluit zich hierbij aan. De WUR-onderzoeker Bodem en Landgebruik vindt de levenscyclusanalyse (LCA) net als Van Linden een goede benadering. Dat is de methode waarbij de complete levensloop van een product, van grondstofwinning tot afvalverwerking, wordt meegenomen in de berekening van de milieuprestatie. De meest volledige methode.

'Maar voor een eerlijke vergelijking zou Greenpeace dan ook de LCA het voor verkeer moeten gebruiken', merkt Lesschen op.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer