Rabobank pleit voor grondfonds

Rabobank wil een grondfonds oprichten dat gebiedsprocessen in de landbouw kan versnellen. Het Herallocatiefonds moet ruimte bieden in situaties waar het aanbod van en de vraag naar landbouwgrond niet direct samenkomen.

Het Herallocatiefonds moet oplossingen bieden aan de uitdagingen waar de landbouw in de komende jaren voor staat op het gebied van stikstof, waterbeheer, klimaat en kringlooplandbouw. Rabobank wil samen met het ministerie van LNV, de sector, de provincies en de terreinbeheerders haar rol pakken met het Herallocatiefonds, zegt Carin van Huët, directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland.

De bank heeft samen met het ministerie een verkenning laten uitvoeren naar het fonds en roept de politiek op het initiatief te steunen. De haalbaarheid is getoetst door een commissie van deskundigen onder leiding van Geert Jansen, voormalig commissaris van de Koningin in Overijssel.

Van Huët: 'Het fonds is ontworpen voor drie typen boeren. Naast de stoppers zijn er ook bedrijven die moeten verplaatsen of extensiveren. Grond is daarbij vaak een knelpunt. Als bank willen we optreden als bemiddelaar en helpen die puzzel te leggen.'

Boeren, natuurorganisaties, provincies en terreinbeheerders kunnen grond inbrengen in het nog op te richten fonds. Het kan zijn dat deze agrarisch wordt, maar ook dat agrarische grond natuurgrond wordt of, indien mogelijk, beschikbaar komt voor woningbouw. Mits de grond niet nabij Natura 2000-gebieden ligt. Boeren die verplaatsen of extensiveren, moeten uit het fonds kunnen putten.

Publiek geld

Rabobank noemt het een revolverend fonds zonder winstoogmerk dat niet marktverstorend mag werken. De plannen moeten nog wel verder worden uitgewerkt, stelt Van Huët. Ook is de financiering nog niet rond. De bank hoopt op een injectie met publiek geld.

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar een motie aan waarin wordt gepleit voor een grondfonds gericht op de stikstofaanpak in de landbouw en het woningtekort. Van Huët noemt dat een hoopgevend signaal vanuit de Kamer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer