Rabobank: boer kan bedrijf sneller verkopen of verplaatsen met fonds

Rabobank presenteert als oplossing voor integrale gebiedsvernieuwing een nieuw investeringsfonds: het Herallocatiefonds. Samen met overheden, boeren, terreinbeheerders en watersector wil de bank dit revolverende fonds beheren. Doel van het fonds en de samenwerking is om gebiedsprocessen te versnellen.

Boeren, natuurorganisaties, provincies en terreinbeheerders kunnen grond inbrengen. Dit kan natuur zijn die agrarisch wordt, maar ook agrarische grond die natuur wordt of indien mogelijk woningbouw, mits de grond niet nabij Natura 2000-gebieden ligt.


Deze video in de serie Thema TV is tot stand gekomen in samenwerking met kennispartner Rabobank.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen