LTO ontevreden over normen waterschap Vechtstromen

LTO Noord is ontevreden over de wijze waarop waterschap Vechtstromen de normen voor wateroverlast gelijk wil trekken in het hele werkgebied. Ook de overdracht van het onderhoud aan kleine watergangen stuit op bezwaren.

LTO+ontevreden+over+normen+waterschap+Vechtstromen
© Joost de la Court

Regiobestuurders Nicole Koks en Brenda Timmerman van LTO Noord zijn in gesprek met Vechtstromen over zowel het aanpassen van de normering als de overdracht van het onderhoud. 'Vechtstromen bekijkt het onvoldoende vanuit het perspectief van de landbouw', vindt Koks. 'De situatie in Zuidoost-Drenthe is heel anders dan in Twente.'

In Zuidoost-Drenthe worden boeren volgens de twee bestuurders de dupe van een aanpassing van de normen voor wateroverlast. In de beekdalen dreigen ook akkerbouwpercelen een wateroverlastnorm van eens in de tien jaar te krijgen, dezelfde als voor grasland.


Afspraken

Waterschapsbestuurder Wim Stegeman verwijst naar afspraken die zijn gemaakt tussen de waterschappen en de provincies in het beheergebied Rijn-Oost. 'Het nieuwe beleid is water zo lang mogelijk vasthouden om verdroging tegen te gaan. Verdiepen van watergangen kan dan niet meer en verbreden zou te veel landbouwgrond kosten. Ook kunnen we de normen alleen per peilvak toepassen en niet op perceelsniveau, zoals LTO Noord wil.'

Stegeman wijst erop dat boeren in de toekomst weliswaar soms later in het voorjaar het land op kunnen, maar dat in het najaar de kans groter wordt dat ze ook langer door kunnen met de werkzaamheden. LTO-bestuurder Timmerman stelt vast dat Vechtstromen er anders instaat. 'We kunnen ons standpunt onderbouwen met onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, maar wij blijven in gesprek met het waterschap.'


Grondwaterregime

Vechtstromen verwerkt momenteel de circa zestig reacties die op het plan voor het nieuwe grondwaterregime zijn gekomen. Rond de zomer denkt Stegeman het plan voor te leggen aan het algemeen bestuur. Vechtstromen heeft in 2018 de legger aangepast, waarbij het onderhoud aan 360 kilometer watergangen overgaat van het waterschap op de grondeigenaar.

LTO Noord stelt vast dat het van de legger halen van kleinere watergangen in sommige gevallen onterecht is. Vechtstromen berekent de maatgevende afvoer uit gedraineerde percelen anders dan zou moeten. LTO Noord baseert zich daarbij op een rapport van Wageningen University & Research. De uitleg van Vechtstromen roept volgens Koks vragen op. 'Daarom volgen we een rechtszaak hierover op de voet.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer