Fractie Landbouw pikt begroting waterschap Vechtstromen niet

De fractie Landbouw in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft tegen de begroting 2021 gestemd.

Fractie+Landbouw+pikt+begroting+waterschap+Vechtstromen+niet
© Joost de la Court

Volgens de landbouwfractie is de heffing voor ongebouwd te hoog, zijn de investeringslasten bijna verdubbeld, wordt te veel gerekend op meevallers en zitten er te veel onzekerheden in de voorgestelde bezuinigingen op de personeelslasten.

'Binnen de agrarische sector is er zowel qua rentabiliteit als liquiditeit geen ruimte voor welke vorm van belastingverhoging dan ook', zegt algemeen bestuurder Henriëtte Kramer namens de fractie Landbouw.

De heffing voor ongebouwd gaat komend jaar met 5,1 procent omhoog. Agrarische grondgebruikers betalen dan 65,81 euro per hectare. De gemiddelde heffingsstijging voor ingelanden van Vechtstromen is 3,4 procent.


Verdubbeling

De programmabegroting 2021 laat een verdubbeling zien van de investeringen ten opzichte van het bestuursakkoord. Dat leidt volgens Kramer tot zwaarwegende langjarige financiële gevolgen.

'In de programmabegroting komt dit tot uitdrukking in een hogere langlopende schuld, een versterkt beroep op reserves en belastingverhogingen die het dubbele bedragen van de inflatie- en loonontwikkeling. Ook leidt het tot forse besparingen waarvan het effect al is ingerekend, terwijl nog niet duidelijk is waar dit bedrag zou kunnen worden gevonden.'

De fractie Landbouw vindt het zorgelijk dat niet zichtbaar is waar de remweg in de exploitatie zit. 'Alle rek is eruit. Het effect van een lage rente is volledig verbruikt. Ook wordt het coronarisico maar beperkt ingerekend. Dit maakt de financiële exploitatie van het waterschap uiterst kwetsbaar en gevoelig voor het niet-realiseren van het eerder afgesproken tariefbeleid.'


Motie

Een door de fractie Landbouw samen met de fractie van 50Plus ingediende motie, waarin werd gepleit om geen verdere belastingverhoging te garanderen, haalde geen meerderheid. Daarop stemde naast de fractie Landbouw alleen de Ouderenpartij tegen de begroting. Die werd daarmee aangenomen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 8°
  90 %
Meer weer