Tariefverhoging waterschap Vechtstromen komt hard aan

Waterschap Vechtstromen verhoogt tot en met 2024 elk jaar de waterschapsbelasting voor ongebouwd met ruim 4,5 procent. De fractie Ongebouwd is ontstemd door het besluit. 'Dit is een keiharde tik voor de landbouw.'

Tariefverhoging+waterschap+Vechtstromen+komt+hard+aan
© Twan Wiermans

Behalve de belastingverhoging wordt ook het schuldenniveau flink verhoogd en gaat het waterschap meer investeren dan in het vorig jaar afgesproken bestuursakkoord staat. Dat blijkt uit de Meerjarenverkenning die werd vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Vechtstromen.

Fractievoorzitter Wilbert Siebring van Ongebouwd: 'Vorig jaar hebben we onze steun gegeven aan het bestuursakkoord, de richting daarvan was niet verkeerd. In deze Meerjarenverkenning komt de onderbouwing van het akkoord naar voren en blijkt dat er meer geld zal worden opgehaald bij de belastingbetaler en dat de schulden toenemen. Financieel gezien vinden we dat niet duurzaam. Op die manier leg je schulden neer bij volgende generaties.'

Ongebouwd stemde dan ook tegen de Meerjarenverkenning, maar werd daarin alleen gevolgd door de eenpersoonsfracties van de Ouderenpartij en 50Plus. Daarmee is een gemiddelde lastenstijging van 4,3 procent een feit. Voor de fractie ligt deze boven de 4,5 procent. 'En dat vier jaar achter elkaar. Als je dat doorrekent, komt er ruim 20 procent aan kosten bij', aldus Siebring.


Reserves

De fractievoorzitter merkt wel op dat de tarieven bij Vechtstromen iets lager liggen dan het gemiddelde van omliggende waterschappen. 'Het valt te prijzen dat er wat reserves zijn ingezet om de stijging iets te dempen.'

Het waterschap wil het gros van het extra geld gebruiken voor waterzuivering. Er moet veel gebeuren om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Verder worden er maatregelen genomen in waterlopen die uit ecologisch oogpunt belangrijk zijn en wordt het maaibeleid aangepast. Siebring: 'Daar zetten wij wel vraagtekens bij, maar het is de wens van de coalitie om dat uit te voeren.'

In de aanloop naar de bestuursvergadering had Ongebouwd de bezwaren aangegeven en ook oplossingen ingebracht, zegt Siebring. Dit bleek tevergeefs. Maar eind dit jaar volgt een nieuwe kans. 'Deze Meerjarenverkenning is een stip op de horizon die tien jaar vooruit kijkt. Later staat de begroting voor 2021 op het programma. We hebben nu wel een signaal afgegeven dat de belastingbetaler niet ongebreideld met een lastenverzwaring moet worden opgezadeld. Want zeker in de landbouw komt die tik keihard aan', besluit Siebring.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer