Boeren+betalen+Vechtstromen+4%2C9+procent+meer+voor+ongebouwd
Nieuws
© Ruud Ploeg

Boeren betalen Vechtstromen 4,9 procent meer voor ongebouwd

Grondgebruikers in het werkgebied van waterschap Vechtstromen betalen komend jaar 4,9 procent meer heffing. Gemiddeld stijgt de heffing voor alle ingezetenen 3,4 procent.

De tariefsverhoging voor ongebouwd is volgens woordvoerder Arjan Heugens van het waterschap een gevolg van het moeten doorberekenen van het areaal wegbermen in het werkgebied. 'Het wegenarrest van de Hoge raad bepaalt dat bermen niet meer mogen worden aangeslagen als wegen, maar als ongebouwd.'


Overigens wordt het effect van de uitspraak van de Hoge Raad door Vechtstromen deels ondervangen door de inzet van reserves. 'Zonder dit voorstel zouden de waterschapslasten voor ongebouwd nog meer stijgen', stelt Heugens. De waterschappen werken inmiddels aan aanpassing van het belastingstelsel. Omdat dit een complexe materie is, laat de oplossing nog wel enige tijd op zich wachten.

Kwetsbaar

Vechtstromen verwacht de komende tijd meer geld te moeten vrijmaken voor het bewaken van de waterkwaliteit en het opvangen van extreme droogte en hevige neerslag. 'Ons werkgebied is relatief hoog gelegen en daardoor extra kwetsbaar voor de gevolgen van een veranderend klimaat. Met zijn vele waterloopjes met relatief weinig water, krijg je bij aanhoudende droogte vrij snel problemen met de waterkwaliteit. Dit vraagt extra investeringen', zegt bestuurslid Wim Stegeman.

Hij doelt dan op extra algengroei en het voorkomen van medicijnresten in het oppervlaktewater. Vechtstromen verwacht komend jaar bijna 144 miljoen euro uit te geven. Het waterschap ziet 2020 als een overgangsjaar. Komend jaar worden de keuzes gemaakt voor het beleidsprogramma 2021-2023. Aanpassingen die worden verwacht, zijn gericht op het minder snel afvoeren en vasthouden van water. Dat moet wateroverlast beperken, verdroging tegengaan en leiden tot de aanvulling van het grondwater.

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer