Waterschap Vechtstromen brengt klimaatknelpunten in kaart

Waterschap Vechtstromen heeft voor de gebieden Zuidoost-Drenthe en het Vechtdal de te verwachten effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. Vorig jaar is hetzelfde gebeurd voor Twente.

Waterschap+Vechtstromen+brengt+klimaatknelpunten+in+kaart
© Joost de la Court

Aan de hand van modelberekeningen schetst de klimaatatlas een beeld voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. De kaartbeelden helpen het waterschap bij het opsporen van knelpunten en het zoeken naar oplossingen.

'We brengen de kwetsbaarheden van het gebied met een stresstest in beeld', omschrijft woordvoerder Sushrut Derks van Waterschap Vechtstromen het proces.

Wateroverlast

De klimaatatlas maakt tot op perceelsniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. 'Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen, omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is', zegt Derks. 'Nu weten we dat zelf als waterschap vaak ook nog niet.'

Voordat een maatregelenpakket wordt ontworpen, kunnen grondgebruikers, overheden en inwoners commentaar leveren op de kaarten. 'We willen graag in gesprek met de mensen in het gebied over waar zij problemen zien. Aan de hand van hun opmerkingen kunnen we het kaartbeeld dan eventueel aanpassen. Daarna stellen we een uitvoeringsprogramma samen', licht de woordvoerder van het waterschap toe.

Gezamenlijke aanpak

Om het gebied toekomstbestendig en waterrobuust in te richten, is volgens Waterschap Vechtstromen een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. 'Niet alleen de gemeente, het waterschap of de provincie moeten in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd, omdat zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten.'

Derks geeft als voorbeelden het plaatsen van stuwtjes in boerensloten, het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. 'Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen.'

Inloopbijeenkomsten

Komende week houdt Waterschap Vechtstromen twee inloopbijeenkomsten voor grondgebruikers en inwoners van de twee deelgebieden. Die kunnen daar dan in gesprek met medewerkers van het waterschap over het kaartbeeld. Op dinsdag 17 maart is dat voor Zuidoost-Drenthe in Dalen en op woensdag 18 maart voor het Vechtdal in Hardenberg.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer