Utrechtse+landbouw+werkt+aan+watersysteem
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Utrechtse landbouw werkt aan watersysteem

LTO Noord, NFO, vier agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan samenwerken om het watersysteem voor de landbouw en de waterbeheerder te verbeteren.

De partijen ondertekenden hiervoor recent de intentieverklaring 'Schoon en voldoende water'. Agrariërs en waterschap gaan dat gezamenlijk verder uitwerken in drie deelgebieden: veen, klei en Heuvelrug.

Alle deelgebieden hebben kenmerken die de watersystemen uniek maken ten opzichte van de andere gebieden. Hierdoor zijn de huidige situatie, een realistisch streefbeeld en de gewenste maatregelen per gebied anders. Het is de bedoeling om lokaal in de drie deelgebieden met groepen van vijf tot tien boeren te werken.


Maatwerk is essentieel

Aad Kester van LTO Noord-afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug vindt het plan van aanpak een goede start. 'Om succesvol te zijn, zal bij de uitwerking nog specifieker naar de gebieden gekeken moeten worden. Er is heel veel verschil tussen de zandgronden van de Heuvelrug en de zware kleigronden van de Langbroekerwetering. Maatwerk is essentieel.'

Ook Harold Vlooswijk van collectief Rijn en Gouwe Wiericke is enthousiast. 'Onze kennis en ervaring in het levendiger maken van boerensloten delen we graag met anderen die daar ook de meerwaarde van zien.'


Uitvoeringsprogramma's

De deelnemende partijen werken het plan van aanpak per deelgebied uit in uitvoeringsprogramma's. Die geven aandacht aan onder andere de diversiteit binnen het deelgebied, wie welke rol pakt, de planning, de beschikbare middelen voor het proces en eventueel te nemen maatregelen. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande overlegstructuren of processen, zoals de waterinfiltratieprocessen in veengebieden.

Belangrijk is de aandacht voor een duurzaam boerenbedrijf en het toekomstbestendig watersysteem. Naast een intentieverklaring met de agrarische sector, wil het waterschap ook met andere relevante partijen een intentieverklaring tekenen. Met gemeenten zijn bijvoorbeeld afspraken over samenwerking vastgelegd in het bestuurlijk overleg 'Water en klimaat'.

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer