Aanleg+grootste+onderwaterdrainagepilot+voltooid
Nieuws
© Koen van Wijk

Aanleg grootste onderwaterdrainagepilot voltooid

De aanleg van de grootste onderwaterdrainagepilot in Nederland is voltooid. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden meldt dat de 310 hectare in polder Lange Weide is voorzien van pompen en buizen om het waterpeil gerichter te kunnen sturen.

Belangrijkste doelen van de pilot zijn het remmen van de bodemdaling en het terugdringen van de uitstoot van CO2. Eerder onderzoek op het kenniscentrum in Zegveld laat zien dat daar goede resultaten mee kunnen worden gehaald, als het lukt om de grondwaterstand op goed niveau te houden.

De aanleg van het systeem nam toch iets meer tijd in beslag dan gehoopt, bekent hoogheemraad Bert de Groot van Stichtse Rijnlanden. 'Maar nu kunnen we eindelijk aan de slag met de daadwerkelijke uitvoering, waarbij we straks samen met de gebruikers in het gebied aan de knoppen draaien om het waterbeheer in de polder op het gewenste peil te houden.'

Gedurfde aanpak

Dat laatste vindt Aad Straathof, themahouder Veenweiden bij LTO Noord, een gedurfde aanpak. 'Het is niet niks om als waterschap het stuur deels uit handen te geven. Andere waterschappen kunnen een voorbeeld nemen aan deze aanpak. Het laat zien dat het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden een oplossing vindt voor het veenweidevraagstuk en dit serieus neemt.'

Ook volgens provinciaal waterbestuurder Gijs Stigter van LTO Noord in Utrecht toont het hoogheemraadschap zich daarmee een vooruitstrevend waterschap. 'Want een dergelijk waterinfiltratiesysteem wordt ook op andere plekken ingevoerd. Met name de grootschaligheid van de pilot in de Lange Weide maakt dat er veel van de resultaten afhangt.'

De Groot is het daar roerend mee eens. 'Het gaat om flinke investeringen van onze kant, maar ook van de gebruikers. De grote oppervlakte is ook een goede graadmeter om te testen hoe het onderling afstemmen van het peilbeheer werkt.' Dat laatste vergt nog een andere bewustzijn bij de agrariërs, merkt Straathof. 'Het waterpeil is geen vanzelfsprekendheid meer, maar vergt dus ook een visie van de ondernemers zelf. Dat is best een spannend gegeven.'

Whatsapp-groep peilbeheer

De deelnemers aan het project hebben een Whatsapp-groep peilbeheer opgericht, laat Stichtse Rijnlanden weten. Die wordt gebruikt om inzichten te delen over het waterpeil in de sloten, maar ook om de grondwaterstanden in de percelen te sturen, rekening houdend met de tijd van het jaar en de weersverwachtingen.

Stigter spreekt de hoop uit dat er niet te veel invloeden van buitenaf vat krijgen op de knoppen waar aan gedraaid kan worden voor het waterbeheer in de Lange Weide. 'Maatschappelijke doelen moeten straks niet de leidraad zijn om het waterbeheer bij te stellen.'

De Groot denkt dat het zo'n vaart niet loopt. 'Als het gaat om waterpeilen, dan is iedereen geneigd om eerst de tegenstellingen te zien. In de praktijk blijken er juist grote overeenkomsten te zijn. Verlaging van het water in de natte perioden en verhoging in de drogere. Dat kunnen we nu dus met elkaar bewerkstelligen.'

Weer

 • Dinsdag
  18° / 12°
  50 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 13°
  70 %
Meer weer