LTO Noord tegen onttrekking grond Lekdijk

LTO Noord wil dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheercontracten sluit met boeren langs de Lek tussen Amerongen en Schoonhoven. Hiermee hoopt de boerenbelangenorganisatie onttrekking van agrarische gronden te voorkomen. Dat schrijft de organisatie in een brief aan het college van dijkgraaf en heemraden.

LTO+Noord+tegen+onttrekking+grond+Lekdijk
© Koen van Wijk

De komende jaren vinden over 55 kilometer werkzaamheden plaats aan de Lekdijk om de dijk te versterken. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de gronden binnen de primaire kering aankopen. Dit om de veiligheid van burgers te kunnen waarborgen en het project 'Sterke Lekdijk' uit te kunnen voeren.

LTO Noord vindt het ongewenst dat het hoogheemraadschap eigenaar van de gronden wordt binnen de primaire kering. Boeren hebben deze gronden nodig, stelt de belangenbehartiger. Als redenen hiervoor voert de organisatie aan dat energie-, woningbouw- en stikstofvraagstukken zorgen voor druk op agrarische grond. Bovendien betekent een transitie van de landbouw ook dat er waarschijnlijk meer gronden zijn voor de agrarische sector.

Grondgebondenheid halen

Het onttrekken van gronden kan daarnaast ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, vreest LTO Noord. 'De gronden zijn nodig om te voldoen aan de derogatienorm en om dieren te laten grazen en beweiden. Verder zijn de gronden nodig om de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te behalen, als behoud van blijvend grasland. Daarnaast zijn de gronden voor de melkveehouderij van belang om de normen van grondgebondenheid te behalen. Het onttrekken van gronden zal in een aantal gevallen ook het bouwblok van boeren raken.'


Ook maatschappelijk gezien vindt LTO Noord de aankoop en het beheer van gronden door het hoogheemraadschap ongewenst. 'Wij zijn van mening dat de aankoop en het beheer van gronden door het hoogheemraadschap het project onnodig duur maken. De aankoop van gronden kan achterwege worden gelaten wanneer de grond eigendom blijft van gevestigde agrariërs. Bovendien kunnen agrariërs de gronden beheren, wat een structurele verlaging van de beheerkosten tot gevolg heeft.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer