POV+stapt+uit+be%C3%ABindigingsregeling+veehouderij
Nieuws
© Huisman Media

POV stapt uit beëindigingsregeling veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten te stoppen met overleggen over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV).

De POV vindt dat de overheid te veel voorbijgaat aan de leerpunten uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Constructieve input wordt gemakkelijk terzijde geschoven zonder heldere motivering, staat in de meest recente nieuwsbrief van de organisatie.

De POV heeft een bijzondere positie in de consultatiegroep omdat de Srv al is opengesteld en als voorbeeld wordt gebruikt voor uitwerking van de landelijke regeling.


Behoud van varkensrechten

De regeling heeft een aantal ervaringen opgeleverd. Op een aantal zaken werd geen volledige overeenstemming bereikt met de overheid. Daarnaast zijn enkele voorwaarden gesteld met als belangrijkste: het behoud van varkensrechten.


Ondanks constructieve inbreng en houding werd de input niet verwerkt of meegewogen, maar afgedaan met: 'mag niet van Brussel'. Er ligt nu een regeling die niet is afgestemd op de leerervaringen van de Srv. Deze vormt volgens de producentenorganisatie een bedreiging voor de continuïteit en toekomstbestendigheid van de varkenshouderij. Daar wil de POV niet langer aan meewerken, schrijft de organisatie aan de leden.


Bijdrage varkenssector

De varkenshouderij heeft volgens de POV al een enorme inspanning geleverd in ammoniakreductie. Tussen 1990 en 2017 is een reductie bereikt van 81 procent. Hiermee is een grote bijdrage geleverd aan de reductie van ammoniak in Nederland.

Daarnaast liggen er concrete ambities in het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij. Onderdeel van dit programma is de Srv waarmee dierrechten en ammoniakemissies uit de markt worden genomen. Innovaties moeten leiden tot verdere emissiereducties.


Verantwoordelijkheid

De POV is van oordeel dat de varkenshouderij haar verantwoordelijkheid neemt en hierin gesteund zou moeten worden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer