ZLTO: 'Brabant betaal mee aan waterbeheer boer'

ZLTO dringt er in een brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant op aan mee te betalen aan de maatregelen en innovaties die boeren toepassen om water vast te houden. Volgende week vrijdag staat het toekomstige bodem- en waterbeheer op de agenda van de Statenvergadering.

ZLTO%3A+%27Brabant+betaal+mee+aan+waterbeheer+boer%27
© Haijo Dodde

'Als het om innovaties gaat, kunnen boeren en tuinders niet alleen de investeringslast dragen', licht ZLTO-bestuurder Adrie Bossers toe. 'Financiële steun is nodig om innovaties, zoals subirrigatie, druppelbevloeiing en sproeibomen, grootschalig ingang te doen vinden. Ook brengt de uitvoering van onze programma's voor duurzaam bodem- en waterbeheer kosten met zich mee.'

Dat de overheid meebetaalt aan dergelijke innovaties en programma's, vindt ZLTO billijk. 'Het maatschappelijke doel reikt veel verder dan het eigen bedrijfsbelang van de ondernemer. De productie van gezonde en gevarieerde land- en tuinbouwproducten vormt een wezenlijke pijler van de Brabantse samenleving. Het gebruik van water is daarmee een vorm van hoogwaardig gebruik.'


Handelingsperspectief

In de brief vraagt ZLTO aan de provincie om dat te erkennen. Volgens Bossers zijn boeren en tuinders gebaat bij handelingsperspectief. 'Het huidige rigide beregeningsbeleid rondom natte natuurgebieden leidt tot achteroverleunen van de agrariër, omdat deze op geen enkele manier beloond wordt voor positieve acties voor duurzaam water- en bodembeheer.'

Als het om innovatie gaat, kunnen boeren en tuinders niet alleen de investeringslast dragen

Adrie Bossers, ZLTO-bestuurder

ZLTO pleit daarom voor een integrale aanpak. Bossers: 'Allereerst thematisch, waarbij waterbeschikbaarheid, het vermijden van wateroverlast, het bevorderen van waterkwaliteit en nutriënten en goed bodembeheer in elkaars verlengde liggen. Maar ook op gebiedsniveau: maak gebruik van de energie die in gebieden al aanwezig is vanwege de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, de stikstofopgave en dergelijke.'


Ondernemerskeuze

ZLTO is faliekant tegen eventuele teeltgeboden of -verboden op basis van het watersysteem. Ze wil dat de overheid de ondernemer duidelijk maakt waarop hij onder normale omstandigheden kan rekenen wat betreft de watervoorziening en de ontwatering en afwatering. 'De ondernemer kan op basis daarvan een weloverwogen besluit nemen over de gewaskeuze en welk risico hij wil nemen met betrekking tot droogte- of natschade. Afhankelijk van een droog, gemiddeld of nat jaar heeft hij pech of voordeel. Dat moet een ondernemerskeuze blijven.'

De bestuurder benadrukt dat ZLTO in het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG) al in gesprek is met de gedeputeerde en andere waterpartners in Noord-Brabant. 'Deze bestuurlijke samenwerking vinden wij essentieel, want alleen samen kunnen we komen tot een toekomstbestendig en klimaatrobuust water- en bodemsysteem.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 13°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer