Inbreng akkerbouw meegenomen in afspoelingsmaatregelen

Landbouwminister Carola Schouten heeft de voorgestelde afspoelingsmaatregelen iets aangepast. In beperkte mate is de inbreng van de akkerbouwsector meegenomen.

Inbreng+akkerbouw+meegenomen+in+afspoelingsmaatregelen
© Twan Wiermans

In de akkerbouwsector is onrust ontstaan over de voorgestelde maatregelen in het ontwerpbesluit nitraatrichtlijn om afspoeling van akkerbouwpercelen te voorkomen. Voor Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) reden om hier Kamervragen over te stellen.

Bij neerslag kunnen nutriënten oppervlakkig afspoelen van percelen naar nabijgelegen wateren. Zoals in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn is aangekondigd, wordt deze afspoeling bemoeilijkt voor landbouwers met ruggenteelten op klei- of lössgronden door het plaatsen van waarneembare hindernissen.


Twee opties

In de consultatieversie van het ontwerpbesluit zijn twee opties opgenomen om deze oppervlakkige afspoeling tegen te gaan: het frezen van een opvanggreppel parallel aan de watergang rondom het perceel zonder aansluiting op oppervlaktewater en het aanleggen van drempeltjes tussen de ruggen.

De consultatie heeft geleid tot aanpassingen van deze maatregelen. Ten eerste is de optie van het frezen van een opvanggreppel verbreed, waarbij een landbouwer afwaterende greppels of infiltratiesleuven aanlegt die bij normale weersomstandigheden het afstromende water opvangen en niet afwateren op de watergang. Hierdoor kan de landbouwer de voor zijn perceel meest passende greppel of infiltratiesleuf aanleggen.


Drempeltjes

Ten tweede is de optie van het aanleggen van drempeltjes tussen de ruggen gewijzigd, waarbij het voorstel van LTO is overgenomen om tijdens of na het aanleggen van de ruggen mechanisch kleine drempeltjes te maken tot een afstand van maximaal 2 meter. Bij pootaardappelen is deze maatregel lastig toepasbaar. Daarom voorziet het ontwerpbesluit in meerdere opties.

Naar aanleiding van de consultatie is een derde optie toegevoegd: het verbreden van de teeltvrije zone langs watergangen. Dat houdt in dat langs de watergang grenzend aan het betreffende perceel een onbeteelde en onbemeste zone wordt aangelegd van minimaal 3 meter breed.

LTO Nederland heeft in de consultatie ook voorgesteld de bewerking van land met een woeltand op te nemen. Dit voorstel is niet overgenomen om redenen van praktische uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer