10+procent+tarra+in+uienmonsters+van+De+Groot+en+Slot
Nieuws
© Haijo Dodde

10 procent tarra in uienmonsters van De Groot en Slot

Van alle uienmonsters genomen op proefvelden of demovelden met verschillende uienrassen, bepaalt zaadfirma De Groot en Slot de hectare-opbrengst dit jaar op 66,2 ton per hectare. Na sorteren blijft daar 59,3 ton netto van over.

De uientarra bestaat dit jaar in de uienmonsters van De Groot en Slot voor 50 procent uit fusarium en voor 20 procent uit bacterieaantastingen. Verder vormen watervellen en diknekken meer problemen dan voorgaande jaren. Oorzaken van het hoge tarrapercentage zijn volgens De Groot en Slot de weerextremen van dit jaar en de trage ontwikkeling van veel uienpercelen.

In monsters uit Oost-Nederland zitten vaker uien die minder in de huid zitten of een scheurkontje vertonen. Aantastingen van fusarium worden in bijna de helft van alle monsters gevonden. De meeste uien met fusarium zijn afkomstig uit Flevoland. In Noord-Nederland was de tarra gemiddeld lager op de zwaardere kleigronden, meldt De Groot en Slot op basis van de eigen proefbeoordelingen.


Proefvelden in Nederland en België

Het verkoopteam van de zaadfirma beoordeelt jaarlijks de ongeveer vierhonderd rassenmonsters na enkele maanden bewaring. Deze monsters met eigen rassen van De Groot en Slot en rassen van andere zaadfirma's zijn afkomstig van proefvelden en demopercelen in Nederland en België. De bevindingen worden gebruikt voor het rassenadvies voor het nieuwe teeltseizoen.

Bij het vaststellen van de hectare-opbrengsten bij de proefbeoordeling tekent De Groot en Slot aan dat die gemiddeld hoger zijn dan de werkelijke uienopbrengst in Nederland. De proefrooiingen worden veelal gedaan op percelen of stukken van percelen waar de stand van het gewas goed is. Het verkoopteam van de zaadfirma verwacht niet dat de landelijke opbrengst van zaaiuien hoger zal zijn dan vorig jaar.


Grove uien en meer interne schot

De bemonsterde uien zijn qua maatsortering grover dan andere jaren. Gemiddeld heeft meer dan 60 procent van de uien een maat van 60 millimeter of meer. In het Noorden zijn de uien gemiddeld grover dan in het Zuiden. Bij de hardheidsbepaling laten sommige uien nu al meer indrukking zien. Volgens de specialisten van De Groot en Slot is dit een gevolg van interne schot. Het advies aan uientelers is om hun partijen in de bewaring hier goed op te controleren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer