'Insecten in lokplantstroken geen oplossing tegen trips'

Banen of stroken in percelen met lokplanten voor het aantrekken van nuttige insecten (bankerfields) zijn geen volwaardig alternatief voor chemie tegen trips in uien en spruitkool.

%27Insecten+in+lokplantstroken+geen+oplossing+tegen+trips%27
© Twan Wiermans

Dit blijkt uit driejarig onderzoek van Cebeco Agrochemie en Bayer Cropscience. Een bankerfield in elk spuitspoor is niet de oplossing om trips in uien te beheersen. Ze dragen hooguit iets bij.

Om meer nuttige insecten de gewassen in te trekken, kunnen telers overwegen om enkele banen of stroken met 'lokplanten' aan te leggen. In uien zouden dat bijvoorbeeld aardbeien, mais, vlas of klaver kunnen zijn. Deze plantsoorten stimuleren de ontwikkeling van nuttige insecten.


Bestrijdingsstrategie

De afgelopen twee jaar werkte Guido Sterk, specialist op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming in België, intensief samen met Bayer en Cebeco Agrochemie aan de opzet van een geïntegreerde bestrijdingsstrategie tegen trips in uien. Daarvoor werden onder meer praktijkproeven aangelegd in Flevoland. Als 'nulmeting' werden eerst alle nuttige insecten gecategoriseerd en geteld.


In schema's laat Sterk zien welke rol nuttige insecten, zoals gaasvliegen, roofmijten, kortschildkevers en roofwantsen kunnen spelen bij de predatie van de schadelijke uientrips. 'De uitdaging voor de toekomst is om het deze nuttige insecten zo goed mogelijk naar de zin te maken, zodat zij hun bijdrage kunnen leveren bij de bestrijding van trips.'

Sterk raadt het inzaaien van bloemranden af, omdat dit bestuivers en andere nuttige insecten juist uit het gewas trekt. Bovendien parasiteren de nuttigen in deze bloemranden juist op elkaar, omdat er te veel soorten in de mengsels zitten. 'Kies dan liever voor één soort, zoals bijvoorbeeld phacelia. Daarvan weten we dat het een bijdrage levert aan de bestrijding van schadelijk insecten.'


Essentiële kennis

Volgens Sterk mist er nog veel essentiële kennis in de akkerbouw- en groentesector over de insectenwereld. 'Willen we de nuttige insecten meer in voor ons voordeel laten werken, dan zullen we eerst goed moeten begrijpen hoe ze leven en hoe we ze vervolgens kunnen lokken. Vooral voor de buitenteelten zal dat een enorme uitdaging zijn.'

Volgens de specialist is hiervoor eerst een andere mindset en een gedragsverandering nodig. 'We moeten af van het idee dat een ziekte of plaag helemaal uitgeroeid moet worden.' In plaats daarvan moeten we naar economische schadedrempels, zegt Sterk. 'Zelf zie ik dat een combinatie van nuttige insecten en selectieve gewasbeschermingsmiddelen prima gewassen kan voortbrengen, zowel in opbrengst als in kwaliteit. Alleen vergt het wel veel kennis, die in de praktijk nog maar weinig aanwezig is.'


Veel vraagtekens

De specialist erkent dat geïntegreerde bestrijding in open teelten nog veel vraagtekens kent. 'Wat is de bodemsamenstelling van het perceel en welk voorgeschiedenis heeft het? Welke teeltmethoden zijn er gehanteerd en welke middelen zijn er in het verleden gebruikt? Dat zijn allemaal factoren die het resultaat van geïntegreerde bestrijding behoorlijk kunnen beïnvloeden. Dus nogmaals: het wordt hoog tijd dat we ons intensief in deze materie gaan verdiepen', besluit hij.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  80 %
Meer weer