Meld+maisteelt+zand+en+l%C3%B6ss+uiterlijk+15+februari
Nieuws
© Arie Meijer

Meld maisteelt zand en löss uiterlijk 15 februari

Wie in 2021 op een bepaald perceel mais wil telen, moet dit bij zand en löss uiterlijk 15 februari met de perceelgegevens melden bij RVO.nl. Gebeurt dit niet, dan is op een dergelijk perceel maisteelt niet toegestaan.

In het zesde actieprogramma is aangekondigd dat per 1 januari 2021 enkele maatregelen worden doorgevoerd rondom de teelt van mais op zand- en lössgronden, waarbij het principe van precisiebemesting uitgangspunt is. De juiste mest wordt op de juiste plaats, op de juiste manier, op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid toegediend om zo precies mogelijk te voorzien in de behoefte van gewas en bodem en daarmee emissies zoveel mogelijk te beperken.

Daarom mag op maispercelen geen mest worden uitgereden voor 15 maart. Dit omdat de maisteelt uitspoelingsgevoelig is. Wie dus een dergelijk perceel voor 15 maart bemest, is in overtreding. Ook is de ondernemer in overtreding, wanneer blijkt dat mais geteeld wordt op een perceel dat niet uiterlijk 15 februari gemeld is. Andere gewassen mogen wel vanaf 16 februari worden bemest met drijfmest.

Normaal gesproken wordt de maisteelt doorgegeven met de gecombineerde opgave. Met het vervroegd melden, kan worden gecontroleerd welk percelen wel en welke niet voor 15 maart mogen worden bemest.


Wijzigen bij twijfel

Wel kan een ondernemer een perceel aanmelden als maisperceel en dit bij twijfel tot 14 maart wijzigen. Er geldt een uitzondering voor percelen met gras als hoofdteelt, biologische maisteelt en suikermais onder folie. Bij deze laatste twee maisteelten moet in de praktijk voor 1 april worden bemest.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer