BO+Akkerbouw+wil+onderzoeksprogramma+verlengen
Nieuws
© Han Reindsen

BO Akkerbouw wil onderzoeksprogramma verlengen

BO Akkerbouw heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aanvraag ingediend voor verlenging van haar onderzoeksprogramma tot en met 2030.

Met gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisverspreiding ondersteunt de BO akkerbouwers op het gebied van onder meer bodembeheer, gewasbescherming en precisielandbouw. Directeur André Hoogendijk: 'Akkerbouwers zitten sinds 2016 zelf aan het stuur met een eigen onderzoeksprogramma. Het lukt ons om de financiële bijdragen van akkerbouwers te verviervoudigen. Op verzoek van de sector gaan we hier graag mee door.'

BO Akkerbouw heeft de aanvraag voor verbindendverklaring van het onderzoeksprogramma in oktober ingediend bij het ministerie. Inmiddels is de aanvraag opengesteld voor een internetconsultatie waar alle belangstellenden op kunnen reageren. BO Akkerbouw start in januari 2021 een nieuwe oproep voor onderzoekswensen. Alle akkerbouwers kunnen dan net als twee jaar geleden hun wensen en ideeën aangeven.

Hoogendijk: 'We voeren het onderzoeksprogramma uit op verzoek van akkerbouwers in Nederland. Zij geven zelf richting aan nieuw onderzoek. Voor de wettelijke verankering werken we samen met het ministerie.'


Wijzigingen

Er zijn enkele verschillen in het nieuwe programma in vergelijking met het huidige programma:

• Het nieuwe programma heeft een looptijd van tien jaar (2021-2030), terwijl het huidige programma een looptijd heeft van vijf jaar (2016-2020). De nieuwe periode sluit aan bij de looptijd van onder meer het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw.

• De nieuwe aanvraag is gebaseerd op een erkenning van BO Akkerbouw voor aardappelen, suikerbieten en granen. Het huidige programma is gebaseerd op separate erkenningen voor de BO Granen, de BO Suiker en de BO Aardappelen. Door nieuwe Europese wetgeving kan dit administratief nu worden samengevoegd.

• Op het jaarlijkse bedrag voor de periode 2021-2030 is een inflatiecorrectie toegepast ten opzichte van de periode 2016-2020. Op verzoek van de sector is ervoor gekozen om deze correctie vooral toe te rekenen aan het gewas pootaardappelen, omdat dit gewas gemiddeld een hogere opbrengst kent dan het gewas consumptieaardappelen.


Hectarebedragen

De financiële bijdragen hebben in de nieuwe periode betrekking op dezelfde gewassen als in de afgelopen periode. Ook past BO Akkerbouw nog steeds een korting van 50 euro toe op telers die een machtiging hebben verstrekt voor hun teeltgegevens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De bijdragen voor de gewassen zijn als volgt (met ter vergelijking tussen haakjes de oude bedragen): tarwe, gerst, haver en rogge 4,50 euro per hectare (was 4,40 euro), zetmeelaardappelen 9,00 euro per hectare (was 8,80 euro), suikerbieten 9,00 euro per hectare (was 8,80 euro), consumptieaardappelen 13,50 euro per hectare (was 13,20 euro) en pootaardappelen 16,00 euro per hectare (was 13,20 euro).


BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer