Claim op bollenareaal Bergen wekt onrust

Ondanks weerstand houdt gemeente Bergen vast aan het plan voor een voetbalcomplex op bollenpercelen bij Egmond aan de Hoef. Op 22 september staat de functiewijziging op de agenda van een speciale raadscommissie.

Claim+op+bollenareaal+Bergen+wekt+onrust
© Biobol

Er bestaat veel weerstand tegen de aanleg van de velden in het binnenduingebied aan de Egmonderstraatweg, zowel bij veel burgers als bij de agrarische sector. Een jaar geleden vernietigde de Raad van State nog de bestemmingsplanwijziging. De gemeente kon onvoldoende onderbouwen hoe het areaalverlies kon worden gecompenseerd, ook in relatie tot het stikstofdossier.

Lokaal landbouwvoorman Mart Brouwer de Koning spreekt van onbehoorlijk bestuur. 'Het idee is om de procedure snel weer vlot te trekken, terwijl dit in een democratisch debat thuishoort. Er is sowieso grote onzekerheid over de huidige status van de plannen.'


Kwalijk

Zowel het actiecomité Geen ballen, maar bollen als LTO Noord zijn naarstig op zoek naar officiële stukken over de voornemens van de gemeente. 'Om zo'n belangrijke vergadering zo lang stil te houden is kwalijk. Zeker omdat blijkt dat diverse mensen, waaronder betrokkenen bij de voetbalclubs, al zijn geïnformeerd dat de gemeente ervan uitgaat dat de nieuwbouw alsnog doorgang kan vinden.'

In een lokale krant stelt wethouder Klaas Valkering dat van geheimzinnigheid geen sprake is. 'Het college borduurt voort op de oorspronkelijke procedure.' Daarin zitten volgens de bestuurder genoeg aanknopingspunten om de 'vormfouten' dusdanig aan te passen, dat een volledige procedure met een terinzagelegging onnodig is.

LTO Noord betreurt het dat er zo geen ruimte is voor het inbrengen van zienswijzen tegen de plannen. 'Dat terwijl het gemeentebestuur burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. Zoals het nu lijkt, wordt het plan erdoor geduwd en komen de bezwaren pas bij de Raad van State weer aan de orde.'

Brouwer de Koning was er destijds al niet gerust op dat gemeente Bergen het bollengebied ongemoeid zou laten. 'Ook andere ruimtelijke projecten in Bergen die door de rechter zijn afgekeurd, zijn inmiddels opnieuw in voorbereiding genomen', verklaarde hij destijds.

Het nieuwe voetbalcomplex is nodig om ruimte te bieden aan de fusieclub die ontstaat uit de samenvoeging van Egmondia, Sint Adelbert en Zeevogels. LTO Noord heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het complex van de laatste club ook volstaat om de fusievereniging te huisvesten, terwijl de gemeente dat complex juist ter compensatie wilde omvormen tot bollengebied.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer