Problemen+rond+arbeidsmigranten+voor+volgend+kabinet
Nieuws
© Dirk Hol

Problemen rond arbeidsmigranten voor volgend kabinet

Een volgend kabinet moet besluiten nemen over oplossingen voor de grote problemen die spelen rond arbeidsmigranten. Met sommige adviezen hierover, van een team onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer, kan dit kabinet nu wel al aan de slag.

In een reactie op voorstellen van commissie-Roemer schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in een Kamerbrief dat voor grote ingrepen voor de lange termijn dit kabinet niet meer genoeg tijd heeft.


Koolmees zegt in te zien 'dat uitzendbureaus vaak een centrale rol spelen bij het inzetten van arbeidsmigranten en dat er misstanden zijn die aangepakt en voorkomen moeten worden'. Malafide uitzendbureaus of bureaus die hun zaken niet op orde hebben, 'benadelen arbeidsmigranten en zorgen voor oneerlijke concurrentie.'

Net als Roemer had aanbevolen, wil het kabinet dan ook een speciaal certificaat voor uitzendbureaus. Een bedrijf moet dan aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, voordat het zo'n certificaat krijgt. De regels hiervoor worden nu al voorbereid, maar knopen doorhakken hierover is aan het volgende kabinet.


Basisregistratie

De Tweede Kamer had al gevraagd om een aanpassing van de regisratieregels van personen om duidelijk te krijgen waar arbeidsmigranten verblijven in Nederland. Ook dit vergt meer tijd dan dit kabinet heeft. Op korte termijn komt er wel een basisregistratie met telefoonnummer en e-mailadres bij de Registratie Niet Ingezeten, die nu al moet worden ingevuld.

Ook krijgen arbeidsmigranten de kosten van noodzakelijke zorg vergoed als ze dertig dagen daarvoor nog verzekerd waren. 'Die regeling zorgt ervoor dat arbeidsmigranten die hun werk zijn kwijtgeraakt en daarmee hun zorgverzekering, gebruik kunnen blijven maken van medisch noodzakelijke zorg', aldus Koolmees.

Het organiseren van goede kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is een taak van veel partijen, schrijft Koolmees. Het is aan onder andere gemeenten, provincies, woningcorporaties, werkgevers/huisvesters en de Rijksoverheid om voor meer woningen te zorgen. In 2020 en 2021 trekt het kabinet in totaal 100 miljoen euro uit voor de huisvesting van kwetsbare groepen, waaronder arbeidsmigranten. Het kabinet zet in op regionale afspraken en een expertteam rondom huisvesting.


Meer handhaving

Misstanden rond de huisvesting en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten laten volgens het kabinet zien dat handhaving van groot belang is. Het aanjaagteam doet een aanbeveling om de inspectie nog verder uit te breiden. Het huidige kabinet investeert al sterk in de inspectie, met vijftig miljoen euro extra in deze kabinetsperiode. Een extra investering en uitbreiding van de inspectie heeft grote financiële en organisatorische gevolgen en is daarom aan een nieuw kabinet.Vakbond FNV reageert uiterst fel op de brief van Koolmees. Vicevoorzitter Tuur Elzinga spreekt van 'politieke zwakheid'. De bond was blij met de aanbevelingen van commissie-Roemer en wil dat het kabinet hier snel mee aan de slag gaat. 'Bij iedere stap in het proces zien we dat het gevoel van urgentie en betrokkenheid van het kabinet minder wordt. En dat uitblijft wat echt nodig is; direct politiek ingrijpen om structurele problemen aan te pakken.'