KAVB: 'Huisvesting cruciaal voor voortbestaan bollensector'

Stel de koplopers in de bloembollensector als voorbeeld. Volgens KAVB-voorzitter Jaap Bond zijn er genoeg praktijkervaringen met goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. 'Als we die laten zien, kunnen gemeenten daar uiteindelijk onmogelijk bezwaar tegen hebben.'

KAVB%3A+%27Huisvesting+cruciaal+voor+voortbestaan+bollensector%27
© Provincie Noord-Holland

Procedures voor nieuwbouw, het plaatsen van woonunits of het geven van een nieuwe bestemming aan bestaande panden zijn slepend. En dat terwijl het aantal benodigde arbeidsmigranten flink zal stijgen. Daarom is het tijd voor daadkracht, vindt KAVB-voorzitter Jaap Bond.

Het ontbreekt bij overheden vaak aan praktische inzichten

Jaap Bond, voorzitter KAVB

Wilt u kort de situatie schetsen?

'Er bestaan vooroordelen over de omgang van de agrarische sector met arbeidsmigranten. Daarmee wil ik de misstanden niet bagatelliseren, maar er zijn grote verschillen. Dat blijkt ook uit het rapport 'Geen tweederangsburgers' van oud-Kamerlid Emile Roemer, die pleit voor strengere regels en scherpere handhaving. Sommige uitzendbureaus hebben het goed voor elkaar, andere totaal niet. Dat is agrariërs lastig kwalijk te nemen.

'Het rapport laat zien dat de huisvesting op de bedrijven over de hele linie veel beter voor elkaar is. Telers onderhouden vaak al lange relaties met vaste families.'


Waar stokt de ontwikkeling van huisvesting?

'Het ontbreekt aan regie. Er moet meer stroomlijning tussen overheden komen. Sommige gemeenten zijn best hard bezig, maar moeten zoveel hobbels nemen, waardoor het veel te lang duurt. Dat ontmoedigt ondernemers. Ik merkte dat ook al toen ik nog landbouwgedeputeerde van Noord-Holland was. Zelfs tussen gemeenten onderling zijn er verschillen.

'Ik ken voorbeelden van telers die een geweldige huisvesting hebben voor hun mensen in de oogsttijd. Als dan de buren moeten oogsten, mogen die hun werknemers daar niet onderbrengen. Dat moet beter.'


Ligt daar een taak voor de provincie?

'Zeker. Hoewel ik dus uit ervaring weet dat het niet gemakkelijk is. Dat geldt ook voor de regelgeving vanuit het Rijk. Het ontbreekt vaak aan praktische inzichten. Daar is echt nog een wereld te winnen.'


Wat kan de KAVB doen?

'We doen al veel, bijvoorbeeld door de koplopers in de schijnwerpers te zetten. We merken dat dit vraagstuk politiek gevoelig ligt. Sommige gemeenten beweren geen probleem te hebben. Die ontkennen het en schuiven het daarmee door naar de buren. Op zo'n moment proberen we het gesprek met wethouders en ambtenaren aan te gaan.


'Alles staat of valt met een goede registratie van arbeidsmigranten. Alleen met de juiste cijfers kan maatwerk worden geleverd. Een Poolse werkneemster heeft daar in het Westland een mooi model voor ontwikkeld. Dat werkt daar geweldig. Ook dat voorbeeld brengen we onder de aandacht bij betrokkenen.'


Is daar oog voor?

'Wel als we het goed uitleggen. Corona heeft de problematiek pregnanter gemaakt. We overleggen veel met gemeenten over de maatregelen en merken dat er meer begrip ontstaat. Gemeenten willen dit oplossen, want voor gemeenten is er ook een economisch belang.'


Wat is beter: grootschalig of op de bedrijven?

'Het migrantenhotel op Agriport A7 bij Middenmeer met ruim driehonderd bedden is een goed voorbeeld. Met zulke volumes kunnen extra voorzieningen voor bewoners worden toegevoegd. In sommige gebieden is die grootschalige aanpak onwenselijk of onmogelijk. Dan kan het prima op de bedrijven.

'Veel onrust bij omwonenden wordt gevoed door de misstanden bij uitzendbureaus. Daardoor loopt het imago van de sector een deuk op. Dat is kwalijk. De telers zelf willen het goed regelen op hun eigen erf. Ook voor een goede relatie met de buurt.'


Hoe hoog staat dit op de agenda bij de KAVB?

'Hoog. Meer sectoren en branches zijn afhankelijk van arbeidsmigranten. Voor bloembollenbedrijven is de huisvesting cruciaal om het werk gedaan te krijgen en daarmee dus voor het voortbestaan van de sector.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
 • Woensdag
  22° / 12°
  5 %
 • Donderdag
  20° / 15°
  20 %
Meer weer