PvdA: 'Actief uitkoopbeleid om stikstofcrisis op te lossen'

De overheid moet veehouderijen actief gaan uitkopen om de stikstofproblematiek op te lossen. Dat meldt de PvdA in het verkiezingsprogramma. Dat staat haaks op het huidige beleid waarin uitkoop op basis van vrijwilligheid gaat.

PvdA%3A+%27Actief+uitkoopbeleid+om+stikstofcrisis+op+te+lossen%27
© DIRK HOL

De partij wil zich ook zich inzetten voor het verbeteren van het dierenwelzijn in Nederland. Tegelijkertijd wil de Partij van de Arbeid steun geven aan boeren die overstappen op een duurzamere vorm van landbouw, zoals precisielandbouw, en investeren in een duurzame voedselvoorziening.

Subsidies worden ingezet om diervriendelijke en klimaatneutrale landbouw te stimuleren, waarbij een eerlijke opbrengst voor de boer in ogenschouw wordt genomen. Subsidies voor de intensieve veehouderij en ontwikkelingen als luchtwassers passen daar niet bij, want die worden door de partij als dieronvriendelijk beoordeeld. Melkveehouderijen kiezen voor volledige weidegang en grondgebondenheid.

De PvdA vindt dat de decennialange schaalvergroting in de veehouderij heeft geleid tot te veel dieren op een te klein oppervlak. Het gevolg is dat de grenzen zijn overschreden van wat Nederland aankan, stelt de partij. De stikstofcrisis komt daaruit voort.


Landbouw in balans brengen

De huidige voedselproductie en manier van landbouwbedrijven is veel te belastend voor de natuur, het klimaat, het milieu, de dieren en de leefomgeving, vindt de PvdA. Nieuw beleid moet de landbouw in balans brengen.

De partij zegt dat het verbouwen van veevoer wereldwijd bossen verwoest en Nederland opzadelt met een niet te verwerken mestoverschot. De eigen akker- en tuinbouwrestproducten kunnen volgens de PvdA prima dienen als vervanger. Melkveehouderijen kiezen voor volledige weidegang en grondgebondenheid.


Focus op dierenwelzijn

Verder wil de PvdA de omgang met dieren veranderen. Zo moet er cameratoezicht in slachthuizen komen voor betere werkomstandigheden en een beter dierenwelzijn. Onafhankelijke inspecteurs controleren de slachthuizen. De wet voor een pijnloze slacht moet beter worden gehandhaafd. Bedwelming van varkens met CO2 vindt de PvdA dierenmishandeling en die methode moet daarom worden uitgebannen.

De sterfte van jonge dieren in de veesector moet wat de PvdA betreft drastisch omlaag. Gebeurt dat niet vrijwillig, dan zal de overheid moeten ingrijpen. Het couperen van biggenstaarten tast het welzijn van biggen aan en stopt, als het aan de arbeiderspartij ligt.


Green Deal en Klimaatwet

De European Green Deal en de Klimaatwet moeten volgens de PvdA leidend worden voor de duurzame agenda van Nederland. De sociaaldemocraten willen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan en ze willen meer duurzame energie, minder vervuiling door plastic en meer bomen. Europese regelgeving dwingt lidstaten klimaatbeleid op elkaar af te stemmen. Alle wetgeving moet worden getoetst op de gevolgen voor het klimaat.

Ook moet er als het aan de PvdA ligt een solide Europese bossenwet komen die bedrijven verplicht om ontbossing, aantasting van natuurlijke ecosystemen en mensenrechtenschendingen in de handelsketen te stoppen. Zo wil de PvdA de Nederlandse en Europese voetafdruk in de rest van de wereld naar nul brengen in 2030.


Minimumloon verhogen

Andere opvallende punten uit het partijprogramma zijn een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur en een verhoging van de AOW-uitkering. De PvdA wil de regelgeving rondom uitzendbureaus, uitzendkrachten en arbeidsmigranten aanpassen om misstanden en uitbuiting tegen te gaan. Ook moet er een regeling komen die het aantrekkelijker maakt voor werknemers om mensen in vaste dienst te nemen.

De partij vindt is voor een sterk Europa en ziet de Europese Unie als het beste instrument om Nederlandse belangen te verdedigen. Het hele programma staat op de site van de PvdA. Kamerlid Lodewijk Asscher is opnieuw lijsttrekker.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 15°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
 • Woensdag
  17° / 13°
  20 %
Meer weer