SGP+stelt+beter+verdienmodel+voor+boer+centraal
Nieuws
© SGP - Cees van der Wal

SGP stelt beter verdienmodel voor boer centraal

In de landbouwparagraaf van de SGP staat verbetering van het verdienmodel van boeren en tuinders centraal. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de staatkundig gereformeerden werden maandagmiddag gepresenteerd.

Volgens de SGP is de spanning in de landbouw groot. De druk op boeren en tuinders wordt volgens de partij steeds verder opgevoerd. 'Terwijl supermarktketens en consumenten niet altijd meebewegen. Boeren krijgen allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd, zowel in de media als in de politiek', staat in het verkiezingsprogramma. 'Vaak ongefundeerd en eenzijdig. Dat helpt het debat nou niet bepaald vooruit.'

Veel boeren weten volgens de SGP niet waar ze aan toe zijn. 'Daarbij komt dat het verdienmodel onder druk staat, de opgestapelde regels elkaar tegen kunnen werken en de landbouw kwetsbaar is voor droogte en wateroverlast.'


Minder emissies

Volgens de SGP hebben boeren al veel gedaan voor het milieu. Het beeld dat het steeds slechter gaat qua vervuiling vanuit de landbouw, klopt volgens de partij dan ook niet. 'Sinds 1990 is de CO2-emissie bijna 20 procent afgenomen, de ammoniakemissie en het antibioticagebruik met twee derde en ook de milieubelasting door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sterk gedaald. Het stikstofoverschot op landbouwbodems is gehalveerd en het fosfaatoverschot geminimaliseerd.'De SGP stelt in het verkiezingsprogramma dat het voor boeren economisch steeds lastiger wordt om aan alle eisen te voldoen op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse landbouw wordt steeds minder concurrerend ten opzichte van het buitenland, terwijl verplaatsing van agrarische activiteiten naar het buitenland ondertussen niet beter is voor het milieu. De slechte economische situatie van boeren noopt bovendien tot schaalvergroting, wat volgens de SGP geen gunstige ontwikkeling is.


Tijd nodig

De partij wil wel dat Nederlandse boeren minder afhankelijk worden van chemische gewasbeschermingsmiddelen, niet duurzame kunstmest en de import van sojaschroot. Volgens de SGP heeft de Nederlandse landbouw daarbij minstens een generatie nodig om te verduurzamen. 'Politiek en samenleving moeten deze tijd geven, de landbouw ondersteunen om deze omslag te maken en ruimte geven aan zowel het rentmeesterschap als het vakmanschap van boeren', staat in het verkiezingsprogramma. 'De behoefte aan duidelijk, consistent en duurzaam beleid is groot.'

De staatkundig gereformeerden zijn voor een omschakelfonds voor verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw, met investeringsregelingen, omschakelvergoedingen en garantstellingen. De SGP vindt daarnaast dat boeren in het mestbeleid afgerekend moeten worden op doelen.

De partij is geen voorstander van veel middelvoorschriften. Samen met de sector moet, wat de SGP betreft, het voorstel voor een afrekenbare stoffenbalans in combinatie met meer metingen op bedrijfsniveau en het afschaffen van gedetailleerde regels worden uitgewerkt. De partij pleit daarbij voor meer experimenteerruimte.


Meer opbrengst, meer bemesting

In het mestbeleid is de SGP voorstander van een tweesporenbeleid. Boeren kunnen kiezen voor eenvoudige regels en begrensde bemestingsruimte. Het is voor boeren ook mogelijk om te kiezen voor maatwerk op basis van lokale waterkwaliteit- en bodemmetingen, een certificeringssysteem en opbrengstafhankelijke bemesting. Bedrijven met hoge gewasopbrengsten moeten meer kunnen bemesten.

De SGP wil ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven door kapitaalkrachtige partijen via externe saldering tegengaan. De partij hoopt bovendien met betrekking tot het stikstofbeleid op een realistischer beschermingsregime. 'Dus geen onhaalbare en eenzijdige nationale emissie-eisen en Natura 2000-doelen.'


Kandidatenlijst

De top drie van de SGP bestaat uit de huidige drie Tweede Kamerleden van de partij. De partij wordt weer aangevoerd door Kees van der Staaij. Op twee staat Chris Stoffer en op drie de huidige landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop.Op positie 24 staat de in de landbouw bekende Steven van Westreenen, eigenaar van adviesbureau VanWestreenen BV voor het buitengebied. Op 25 staat Peter Noordergraaf die werkzaam is voor CRV. Op nummer 29 staat melkveehouder en waterschapsbestuurder Henk van der Wind uit Maarsbergen en op positie 31 adviseur Lambert Polinder, werkzaam voor Agrifirm Exlan.


Klik voor complete SGP-verkiezingsprogramma op onderstaande pdf

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer