Onvrede+leidt+tot+nieuw+protocol+voor+leidingwerk
Achtergrond
© ANP

Onvrede leidt tot nieuw protocol voor leidingwerk

LTO Nederland lanceert een nieuw veldprotocol voor boeren en tuinders die te maken krijgen met leidingwerkzaamheden op hun land. Een belangrijke voorwaarde daarin is dat vooraf het tracé van de leidingen wordt vastgesteld.

De nieuwe werkwijze komt voort uit de wens van de overheid om meer regie te voeren bij de aanleg van leidinginfrastructuur. Vanuit de Belemmeringenwet Privaatrecht zijn boeren verplicht om werkzaamheden op hun land te gedogen. Er was regelmatig onvrede over de handelswijze van leidingbeheerders.

'Er werd door die partijen wat vrijelijk geshopt in de afspraken die we hadden gemaakt. Boeren werden daardoor onvolledig voorgelicht of ze werden te laat meegenomen in het besluitvormingstraject', zegt LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht Alfred Jansen.


Onbekende zaken

'Boeren en tuinders maken het soms maar één keer mee dat er voor leidingaanleg moet worden gegraven op hun land. Daarbij komen allerlei onbekende zaken op hen af. Met dit nieuwe veldprotocol zorgen we dat ze vroegtijdig bij zo'n project worden betrokken. Als de afspraken op papier staan, bevordert dat ook de controle op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.'

Er werd door leidingbeheerders wat vrijelijk geshopt in de afspraken die we hadden gemaakt

Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht

In het veldprotocol staan zaken waarmee leidingleggers rekening moeten houden bij werkzaamheden op boerenland. Uitgangspunt is dat de grond weer in de oorspronkelijke staat wordt opgeleverd.


Lokale LTO-afdeling

In het nieuwe werkproces meldt een leidingbeheerder zich eerst bij de lokale LTO-afdeling. Het afdelingsbestuur stelt een samenwerkingsagenda op. De leidingbeheerder financiert de ondersteuning richting de boer. Ook praat de LTO-afdeling met gemeenten over het tracé dat de leidingen gaan volgen.

'Er wordt bij de aanleg vaak wel rekening gehouden met de bebouwde kom, woonkernen en natuur. Daar gaan ze dan omheen via landbouwgrond. Maar de bedrijfsvoering van de boer moet bij die afwegingen ook worden meegenomen.'


35 jaar

Een afspraak waar LTO graag vanaf wilde, was de onbepaalde duur van de overeenkomsten die worden gesloten. Dat is in het nieuwe protocol teruggebracht naar 35 jaar. 'Een nieuwe generatie boeren moet haar eigen beslissingen kunnen nemen', verduidelijkt Jansen.


De tarieven die gelden, verschillen per leidingtype en komen overeen met de systematiek die is afgesproken met Gasunie. Voor glasvezel bijvoorbeeld geldt een tarief van zo'n 5 euro per meter met een starttarief van 1.000 euro.


Energietransitie

Door de energietransitie nemen de werkzaamheden op boerenland toe. De sector is daar ook bij gebaat, omdat veel boeren duurzame energie produceren. Het buitengebied wordt ook ontsloten op het glasvezelnetwerk, belangrijk voor smart farming.

Nieuwe waterleidingen worden aangelegd voor woningbouw. Waterschappen investeren in duurzame afvalwaterleidingen. Het nieuwe veldprotocol moet zorgen voor meer draagvlak onder boeren en tuinders en bijdragen aan een efficiënte uitvoering van de plannen.


Commercieel interessant

Het buitengebied is commercieel interessant voor leidingbeheerders. Maar de prioriteit bij de telecombedrijven ligt bij de bebouwde kom, ervaart Kees van Rooijen van LTO-werkgroep Leidingaanleg. 'Gemeenten moeten bij het afgeven van concessies ook de belangen van boeren en tuinders meenemen. Het gebeurt vaak dat plannen vastlopen, omdat boeren veel te laat bij de plannen worden betrokken. Die discussies kun je voorkomen door hen er eerder te betrekken.' De LTO-organisaties staan leden die te maken krijgen met leidingaanleg op hun land, bij met een standaardmodel zakelijk recht overeenkomst, adviestarieven en een nieuw veldprotocol. Deze vormen samen de nieuwe LTO Standaard en kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer