Meer aandacht voor zorg jonge dieren via benchmark

De zorg voor jonge dieren -biggen, kalveren en geitenlammeren- heeft volgens landbouwminister Carola Schouten meer aandacht nodig. Daarom wil ze een benchmarksysteem opzetten, vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van het antibioticagebruik.

Meer+aandacht+voor+zorg+jonge+dieren+via+benchmark
© Jacomien Voorhorst

In de Kamerbief dierenwelzijn noemt Schouten de verbetering van het dierenwelzijn een essentieel onderdeel van een integrale aanpak van de duurzame veehouderij.

Sterfte van jonge dieren is hierbij een belangrijk punt van aandacht. Daarom wordt samen met de melkvee-, varkens- en melkgeitensector een (integrale) benchmarksystematiek opgezet waar sterfte nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt.


Onafhankelijke expertgroep

Met deze sectoren heeft de minister besloten om de mogelijkheid te verkennen van een onafhankelijke expertgroep Zorg voor jonge dieren. Die expertgroep zou dan kunnen worden ondergebracht bij de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). De sectoren hebben hiertoe een formeel verzoek gedaan aan de SDa. Deze autoriteit monitort en benchmarkt ook het antibioticagebruik.


Voor de opzet van het benchmarksysteem wordt verkend of er met de huidige (keten-) systematiek een onafhankelijk en integraal beeld kan worden verkregen van de zorg voor jonge dieren op landelijk niveau. Vervolgens moet iedere veehouder zijn eigen prestaties kunnen vergelijken met collega’s.

Dat moet leiden tot positieve motivatie om de zorg voor jonge dieren te verbeteren en daarmee sterfte terug te dringen. Dit kan met een benchmarksysteem met grens- en streefwaarden. Een werkgroep verkent momenteel alle aspecten van de monitoring.


Literatuurstudie naar vroege sterfte

Wageningen Livestock Research heeft een literatuurstudie uitgevoerd naar de vroege sterfte van biggen, kalveren en melkgeitenlammeren. Deze studie is het uitgangspunt voor de expertgroep. De voornaamste conclusie is dat biggensterfte in Nederland niet hoger lijkt dan in andere landen. Sterftecijfers van kalveren zijn vanwege uiteenlopende definities in de landen moeilijk vergelijkbaar. Van melkgeitenlammeren zijn maar beperkte cijfers voorhanden.

Ten aanzien van de bigvitaliteit meldt de Kamerbrief nog een duidelijke verbetering. De uitval bij de biggen is volgens cijfers van Agrovision gedaald van 13,4 naar 12,2 procent. De inspanningen van varkenshouders en ketenpartners hebben effect.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer