Rekening coronamaatregelen ligt vaak bij ondernemer

De coronacrisis drukt zijn stempel op land- en tuinbouwbedrijven. Verschillende steunpakketten van de overheid helpen ondernemers in een aantal – niet alle – sectoren om de ergste problemen op te vangen. Het blijkt ook dat niet alle gevolgen van de pandemie zijn te voorzien en te verzekeren. Wie bijvoorbeeld personeel in quarantaine heeft, draait meestal zelf voor de kosten op.

Rekening+coronamaatregelen+ligt+vaak+bij+ondernemer
© Tony Tati

Boeren en tuinders met personeel kunnen een verzuimverzekering afsluiten voor elke werknemer. Met een verzuimverzekering dekt u de verplichte loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel.

Naast deze doorlopende loonkosten zijn er nog meer kosten. Zo moet u als werkgever waarschijnlijk een vervanger inhuren en heeft u te maken met productieverlies. Ook moet u de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag zien te krijgen. Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten.

Hoe ga je om met een medewerker met een snotneus?

Yvonne van de Ven, directeur LTO Arbeidskracht

Quarantaine

Het probleem ontstaat als niet zeker is of een werknemer ziek is, zegt directeur Yvonne van de Ven van LTO Arbeidskracht. 'Hoe ga je om met een medewerker met een snotneus? In zo'n geval moet hij of zij in quarantaine en dat brengt ook kosten met zich mee.'

Een coronatest biedt zekerheid, maar in sommige regio's is de wachttijd opgelopen of kan de test pas kilometers verderop worden afgenomen. 'Er zijn bedrijven die personeel laten testen door een commerciële partij', zegt Van de Ven. 'Dat heeft als voordeel dat ze direct kunnen worden getest. Maar ook dan moet je meestal 48 uur wachten op de uitslag.'

Thuisisolatie

Het quarantaineprotocol van de overheid stelt dat wie positief is getest op het coronavirus of coronaklachten heeft, in thuisisolatie gaat. Van huisgenoten wordt verlangd dat zij tien dagen in thuisquarantaine gaan. 'Dit verzuim valt niet onder de verzuimverzekering', concludeert de directeur van LTO Arbeidskracht. 'De werkgever draait op voor de kosten.'

Dit quarantaineprotocol is overigens een dringend advies van het kabinet, zoals ook de reisadviezen of het dragen van een mondkapje in openbare ruimten een dringend advies is, maar geen verplichting. Anderzijds is niemand erbij gebaat als een besmette of zieke werknemer collega's aansteekt.

Loondoorbetaling

De verzekeraar dekt alleen de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel, dus alleen de daadwerkelijke coronapatiënt. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, is loondoorbetaling niet verzekerd. Dit geldt voor medewerkers die bijvoorbeeld om preventieve redenen in quarantaine moeten blijven of een bepaald gebied niet mogen verlaten.

Deze situatie is al vervelend voor vaste arbeidskrachten. Voor ondernemers met veel tijdelijke krachten wordt de situatie gecompliceerder. Als de tijdelijke krachten een huis delen, worden zij geacht ook thuis te blijven. Dit kan in theorie betekenen dat een werkgever ineens meerdere werknemers op het bedrijf mist, maar wel de loonkosten moet doorbetalen.

Compensatie

Het is in het algemeen belang dat mensen met klachten in quarantaine gaan. Zo kan de verspreiding van het coronavirus immers worden tegengegaan. De ondernemers ervaren het als een bittere pil dat de kosten bij de werkgever komen te liggen, stelt Van de Ven. De Taskforce Arbeid, waarin LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en KAVB samenwerken, heeft een verzoek tot compensatie aangekaart bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kwestie over de kosten steekt ook de kop op bij de inzet van personeel uit het buitenland. In de tuinbouw, glastuinbouw en fruitteelt wordt veel gewerkt met seizoenskrachten uit Polen of Roemenië.
Deze landen hebben het predicaat 'oranje' gekregen. Dat betekent dat iedereen die vanuit deze landen naar Nederland reist, het dringende advies van de overheid krijgt om tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Als de arbeidsovereenkomst dan nog niet formeel is ingegaan, zal de migrant deze tijd op eigen kosten moeten doorbrengen.

Daarnaast is er de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om ziektepreventie, vindt Van de Ven. 'Stel dat je via sociale media ziet dat een medewerker de bloemetjes buiten zet en zich niets aantrekt van de richtlijnen zoals afstand houden. Vervolgens krijgt die persoon klachten en moet in quarantaine. Waar is dan de verantwoordelijkheid van de medewerker en waar die van de ondernemer? Dat zijn ook zaken die de Taskforce Arbeid bij de minister heeft aangegeven.'

Zorgverzekering

Werkgevers zijn door alle coronaperikelen wel alerter op de ziektekostenverzekering van hun personeel, zeker als het om seizoensarbeiders gaat. Van de Ven merkt dat de aandacht hiervoor is gegroeid. 'Er zijn veel ondernemers over na gaan denken. Dit is belangrijk, want de kosten kunnen snel oplopen als een medewerker in het ziekenhuis belandt.'

Een extra punt van aandacht is dat werknemers eens per jaar van verzekeraar kunnen wisselen. Wanneer een werknemer voor verschillende werkgevers aan de slag gaat in hetzelfde jaar, is het van belang hier rekening mee te houden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Bij verzekeraars komen ook veel vragen binnen over de dekking van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers. Zelfstandigen die tijdelijk zijn uitgeschakeld door een ziekte of ongeval, kunnen afhankelijk van hun polis hieruit een deel van hun misgelopen inkomsten vergoed krijgen. In het geval van ziekte door corona geldt de dekking ook, maar misgelopen opdrachten door de coronacrisis zijn niet gedekt.

Benjamin Overkleeft van LTO Verzekeringen: 'Er zijn twee soorten polissen. Bij de sommenverzekering gaat het om een vooraf bepaald verzekerd bedrag. Zit u daar voor dit jaar al boven, dan volgt er geen uitkering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kijkt naar wat er in het verleden is verdiend en wat nu de schade is door een coronabesmetting.'

Let op premie van de bedrijfsschadepolis

De bedrijfsschadeverzekering dekt de omzetschade die een ondernemer oploopt door de coronacrisis niet. Wel kunnen de gevolgen van de pandemie invloed hebben op de hoogte van de premie voor deze polis. Benjamin Overkleeft, adviseur van LTO Verzekeringen, legt uit. De bedrijfsschadeverzekering keert uit wanneer een bedrijf door een brand of een andere verzekerde calamiteit omzet misloopt. De premie voor deze polis wordt gebaseerd op de omzet van een onderneming. De coronapandemie valt niet onder deze dekking, maar agrarisch ondernemers in onder meer de bloemen- en fritesaardappelenteelt lopen wel degelijk omzet mis. Daardoor zal de verzekerde omzet voor dit jaar afnemen en daardoor kan de premie omlaag. 'Aan het begin van de coronacrisis werd snel duidelijk dat de land- en tuinbouw en vooral de sierteelt hard geraakt zou worden. Veel bedrijven wisten toen al dat ze de omzet van voorgaande jaren niet zouden halen. Verzekeraars hebben toen collectief aangegeven dat ze soepel zouden omgaan met de premie voor de bedrijfsschadeverzekering', zegt Overkleeft. Een van de maatregelen was dat het bedrag waarvoor ondernemers zich hadden verzekerd, naar beneden werd bijgesteld, waardoor de premie kon zakken. Voor glastuinders gebeurde dat al spoedig, omdat daar de schade door de coronacrisis snel zichtbaar werd. Veel ondernemers zullen de aanpassing van de premie pas volgend jaar merken, zegt de LTO-adviseur. 'Bij het opmaken van de jaarafrekening wordt de financiële impact van corona pas echt duidelijk. Dan kan dat worden verrekend in een teruggave of een lagere premie voor volgend jaar.'
Siertelers verloren bij de eerste lockdown van de coronacrisis veel omzet.
Siertelers verloren bij de eerste lockdown van de coronacrisis veel omzet. © Johan Wissink

Ook coronasteun voor kredietverzekeraars

Wat als een buitenlandse afnemer failliet gaat, terwijl uw oogst daarnaar op weg is? In dat geval kan de boer aanspraak maken op zijn kredietverzekering om die factuur toch uitbetaald te krijgen. Een schadepost als in bovengenoemd voorbeeld is door de coronacrisis reëel geworden. Door de sluiting van de horeca en een veranderend bestedingspatroon hebben veel verwerkers van agrarische producten een deel van hun afzet verloren. Om overeind te blijven, moeten veel bedrijven hun reserves aanspreken. De toename van het risico op onbetaalde facturen zou kredietverzekeraars voorzichtig kunnen maken. Dit kan de handel en export verstoren. De Nederlandse overheid heeft daarom een steunpakket gemaakt waardoor de kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Dankzij dit steunpakket kunnen bedrijven in binnen- en buitenland zaken op krediet blijven doen. De overeenkomst voorziet in een maximale garantie van de overheid van 12 miljard euro aan de kredietverzekeraars voor vorderingen die zijn ontstaan in 2020. Hiermee behouden de kredietverzekeraars hun rol als liquiditeitsbeschermers voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een kredietverzekering kan ook het risico afdekken voor als een lading zijn bestemming niet bereikt, doordat de overheid van dat land de grenzen sluit om het risico op coronabesmettingen te verminderen. Of betaling van de lading dan verzekerd is, hangt af van de dekking van de kredietverzekering. Het politieke risico moet meeverzekerd zijn en dat moet gelden voor het land van bestemming.
 

Ontario biedt polis tegen arbeidstekorten

De Canadese provincie Ontario heeft afgelopen zomer de dekking van een agrarische verzekeringspolis uitgebreid met oogstschade door arbeidstekorten. Door coronamaatregelen kampten boeren in Canada gedurende de oogstmaanden met arbeidstekorten. Jaarlijks reizen 60.000 arbeidsmigranten naar Canada om de boeren en tuinders daar te helpen met de oogst. Die zijn afkomstig uit landen als Mexico, Jamaica, Guatemala en Thailand. Door reisbeperkingen als gevolg van coronamaatregelen konden duizenden arbeidsmigranten niet naar hun werkgevers afreizen. Daardoor dreigden op het land en in de boomgaarden de oogsten te verpieteren. De nationale overheid bood de mogelijkheid om de in het land beschikbare AgriInsurance uit te breiden met een dekking voor productieverlies die ontstaat door een gebrek aan beschikbare werknemers. De provincie Ontario besloot als eerste gelden vrij te maken om de dekking op te nemen in het verzekeringspakket. De dekking vergoedt ook de kosten die boeren moesten maken als medewerkers op de bedrijven in quarantaine moesten. Hoeveel bedrijven van de dekking gebruik hebben gemaakt, is nog niet bekend. Wel zijn er meldingen gemaakt van schade door corona-uitbraken. Op een aspergeboerderij in Ontario werden in juni, halverwege de oogst, 167 medewerkers positief getest op het virus. Vier medewerkers moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, de rest ging in zelfisolatie in hotels of in verblijven op de boerderij. Op de helft van de 450 hectare van het bedrijf bleven de asperges ongeoogst. In totaal werd dit seizoen in Ontario 8 tot 10 procent van de in totaal 3.700 hectare aan asperges niet geoogst.
Een boerderij in Canada. Het land introduceerde een polis voor oogstverliezen.
Een boerderij in Canada. Het land introduceerde een polis voor oogstverliezen. © Jan van Liere

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  13° / 9°
  90 %
 • Zaterdag
  11° / 7°
  80 %
 • Zondag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer